Parkeringsmisnøye i Vennesla

Flere næringsdrivende i Vennesla mener at innføringen av parkeringsskiver og mange korttidsparkeringsplasser har ført til nedgang i omsetningen. Daglig leder i Næringsforeningen karakteriserer tilbakemeldingene hun har fått som alarmerende, og kommunalsjefen er villig til å gjøre endringer.

parkeringsskive

Parkeringsskiver og totimersparkering har gjort det mer stressende å handle i Vennesla sentrum, mener mange næringsdrivende.

Foto: NRK

Ordningen med parkeringsskiver har pågått siden februar. De næringsdrivende hadde lenge etterlyst flere parkeringsplasser i Vennesla sentrum, men ble svært overrasket da politikerne svarte med å innføre parkeringsskiver og totimersparkering i sentrum. Nå vil Næringsforeningen kartlegge konsekvensene.

Penger i kommunekassa

Nina Schei Ledang

Daglig leder av Næringsforeningen Kjøp i Vennesla, Nina Schei Ledang skal nå kartlegge hvordan ordningen med korttidsparkering og parkeringsskiver slår ut for handelen i Vennesla sentrum

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Skivene har i alle fall skaffet penger i kommunekassa. I løpet av tre uker ble bøter for nærmere 35.000 kroner skrevet ut fordi folk enten parkerte feil, glemte parkeringsskiven eller sto for lenge på samme sted.

Men parkeringsvaktene mener også at ordningen har ført til en bedre parkeringskultur og at det er blitt lettere å finne parkeringsplasser i sentrum.

Mange næringsdrivende mener at ordningen går ut over omsetningen.

– De siste dagene har jeg mottatt urovekkende meldinger fra næringsdrivende i Vennesla som uttaler at innføringen av P-brikke har ført til mye frustrasjon fra kunder og nedgang i omsetningstallene, skriver daglig leder i Næringsforeningen, Nina Schei Ledang.

Alarmerende signaler

Ledang karakteriserer signalene som alarmerende, og skriver i et brev til de næringsdrivende at Næringsforeningen tar signalene på største alvor.

Nå etterlyser hun fakta og ber folk sende inn dokumentasjon på hvordan utviklingen i butikkene har vært, og hvilke tilbakemeldinger som er kommet fra kundene.

– Jeg ber dere melde tilbake så fort som mulig slik at jeg vet at jeg har en samlet medlemsmasse bak meg når jeg gjør en ny henvendelse til kommunen, skriver Ledang.

Drar heller til Kristiansand

Lise Knutsen i Agderlyd skriver at situasjonen er frustrerende.

– Jeg får hver dag negative tilbakemeldinger fra kunder som må være raske i butikkene for å rekke det de skal.

Knutsen skriver at en venninnegjeng fra Evje som pleier å ta turer til Vennesla for å handle, gå på kafe og bruke en dag i Vennesla, nå kjører forbi og heller drar til Kristiansand.

– Dem er det sikkert flere av. Kunder fra Mosby sier de velger å kjøre til byen, skriver Lise Knutsen. Hun konstaterer at butikken har hatt en nedgang i omsetningen etter at parkeringsskivene kom, men vet ikke om det kan tilskrives den nye ordningen.

– Men en ting er sikkert. Dette bidrar ikke til at kunden vil bruke tid i butikkene, på kafe eller på lekeplassen med barna. Jeg mener det bør være fire timers parkering og fulldagsparkering. To timer er for lite.

Knutsen mener det må gjøres noe med dette nå slik at det kan yre av folk i sentrum når våren kommer.

Tom p-plass – få handlende

Tore Gustav Drivenes

Tore Gustad Drivenes er negativ til den nye parkeringsordningen.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Tore Gustav Drivenes i God Driv AS skriver at en tom parkeringsplass gir signaler om at her er det ikke mange som handler.

– Når kommunens parkeringsvakt går ut i Vennesla Tidende og sier at man skrev 14 bøter på lørdag, så handler folk andre plasser! Selv har jeg aldri hatt problemer med å finne plass i sentrum. Man glemmer at de som parkerer der, også handler. Nå går de ut av sentrum etter jobb i stedet for inn til sentrum, mener Drivenes.

For knapp tid

Hedli Moseid som driver konditoriet Fru Moseid sier til NRK Sørlandet at hun merker at folk ikke har god tid til å kose seg med kaffe og kake etter at de har handlet. Det gjelder særlig folk som kommer utenbygds fra.

– Jeg ser at det er blitt lettere å parkere etter at parkeringsskivene kom, men kundene blir så stresset. De går ofte rundt i butikkene i et par timer for å handle, og får dårlig tid til å sette seg ned med kaffekoppen etterpå.

– Hadde det vært bedre om parkeringstiden hadde vært fire timer og ikke bare to?

– Det hadde vært bedre, men samtidig er det et stressmoment å få tak i parkeringsskivene. Det er tungvint å gå inn i en butikk eller i kommunehuset for å få tak i en skive og deretter å gå tilbake til bilen igjen.

– Har dere merket nedgang i omsetningen?

– Litt. Men ikke betydelig. Det er verst at hyggen forsvinner.

Verst for frisørene

Hedli Moseid

– Kundene i Vennesla blir så stresset av de korte parkeringstidene at de nesten ikke får tid til å ta seg en kopp kaffe og litt kake, sier Hedli Moseid som driver konditoriet Fru Moseid.

Foto: Privat

Hedli Moseid sier at ordningen også går ut over de fire frisørene som holder til i Vennesla sentrum.

– Folk som skal farge håret må løpe ut under veis og flytte bilen.

– Tror du det kan bli en forandring?

– Jeg håper kommunen justerer opplegget. Det er viktig for oss som driver butikk i sentrum å legge til rette for at kundene skal ha en god opplevelse, sier Hedli Moseid.

Villig til å vurdere ordningen

Kommunalsjef Aslak Wegge sier at kommunen er villig til å vurdere ordningen.

– Det er positivt at Næringsforeningen sonderer og får frem et samlet bilde av hvordan parkeringen virker. Min vurdering er at det er bedre flyt nå, og det var siktemålet. Parkeringsplassene er ikke lenger okkupert av dem som jobber eller tar buss til Kristiansand, sier Wegge.

Vennesla har nå tre typer parkeringer: kvarters-plasser, totimersplasser og en langtidsparkering i den ene enden av sentrum.

– Hvis Næringsforeningen mener vi bør gjøre forandringer, er vi ikke uvillig til å vurdere det. Det kan for eksempel dreie seg om å gjøre noen av totimersplassene om til firetimersplasser, sier Aslak Wegge som nå avventer oversikten som Næringsforeningen nå er i ferd med å samle inn.