Over 10 000 søknader

1 901 har søkt om dagpenger under permittering fra Nav fra fredag til søndag i Agder. Totalt har 10 374 personer søkt om dagpenger under permittering i Agder som følge av koronaviruset.