NRK Meny
Normal

Ønsker en økt satsing på demente

– Folk med demens må tørre å være åpne om sykdommen, sier demenssyke Dorris Egge Oveland. Mandag fortalte hun sin historie i Arendal.

Antallet personer med demens i Norge er økende og var temaet under årets Arendalskonferanse.

Demenssyke Dorris Egge Oveland kommer med mange gode tips til andre demenssyke under konferansen i Arendal.

– Får du demens må du ikke mure deg inne, fordi du får hjelp, sier Dorris Egge Oveland. Hun fortalte mandag sin historie på Arendalskonferansen som hadde temaet «Det demensvennlige samfunn».

Antallet personer med demens i Norge er økende. Det må personer, institusjoner og kommuner ta innover seg, ifølge fagpersoner på konferansen.

Demenslandsby

Forholdene for demente i landets kommuner er varierende, forklarer generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Lisbet Rugtvedt.

Nasjonalforeningen for folkehelsen, Lisbet Rugtvedt

Generalsekretær Lisbet Rugtvedt i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Foto: Frans Kjetså

– Det er ganske mye å ta tak i. Kommunene har veldig forskjellige fasiliteter. Noen har nye flotte institusjoner, mens andre har gamle, slitne sykehjem.

Hun er klar på hva som må gjøres.

– Vi trenger en generell en høyning av standarden, og vi trenger å få jevnet ut nivået slik at ingen kommuner kommer veldig dårlig ut, sier Rugtvedt.

I Nederland er det bygget en egen landsby kun for demente. Der har de tilgang på alt fra restauranter og butikker, til teater og kafeer. Lignende tiltak vurderes både i Songdalen i Vest-Agder og flere steder på Østlandet.

Om knappe fire år skal Norges første demenslandsby stå ferdig på Tøyen i Oslo, skriver VG.

Alminnelige utfordringer

Under mandagens seminar forklarte Oveland hvordan demente bør håndtere sykdommen.

– Du må si ifra til de rundt deg på en alminnelig måte. Forklar at hvis jeg sier noe to ganger rett etter hverandre så er det fordi jeg har en liten demens, sier Oveland.

Hun mener åpenhet betyr mye i begynnelsen.

– Man skal leve lenge etter man blir dement, så det er viktig å være åpen.

Demens

Demensrådgiver i Arendal kommune, Astrid Saudland

Foto: Frans Kjetså/NRK

Demensrådgiver i Arendal kommune, Astrid Saudland mener det er en ting som er spesielt viktig i møte med kommunens demente.

– Jeg tenker at vi bør starte lenge før personen havner på sykehjem. Å møte en dement på riktig måte vil gi livskvalitet som er betydningsfull helt fra starten, sier Saudland.