ØIF Arendal ber om økonomisk krisehjelp

ØIF Arendal ber om 700.000 kroner i krisehjelp fra Arendal kommune, men rådmannen mener politikerne bør si nei til klubben som spiller i håndballens eliteserie.

Eirik Heia Pedersen, ØIF Arendal

Erik Heia Pedersen i kamp mot Bækkelaget 26. mars i år.

Foto: Sander Heggheim/NRK

De sportslige resultatene til ØIF Arendal har svakere enn mange håpet på denne sesongen. Dette har resultert i færre publikummere og mindre økonomisk støtte fra næringslivet.

Klubben har gått i underskudd, og nå har daglig leder Kurt Eckholdt skrevet brev til kommunen om bedt om en engangsstøtte på 700.000 kroner.

Rådmannen vil si nei

Rådmann Harald Danielsen mener imidlertid det ikke er en kommunal oppgave å redde klubben.

– Selv om sympatien med klubben i en akutt økonomisk situasjon er stor, er det ikke en kommunal oppgave å redde idrettsklubben fra en økonomisk likviditetskrise, skriver Danielsen.

Rådmann Harald Danielsen (Ordfører Halvorsen i bakgrunn)

Rådmann Harald Danielsen skryter av ØIF Arendal, men mener at ordfører Einar Halvorsen (i bakgrunnen) og resten av formannskapet bør si nei til å gi økonomisk krisehjelp.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Han understreker at dette er et prinsipielt syn.

– Idretten må støttes på andre måter, er rådmannens syn.

– Arendal kommune er svært positiv til den jobben som ØIF Arendal gjør. Klubbens sportslige suksess og seriøse måte å drive på er av stor verdi, skriver Harald Danielsen.

Tror på bedring

Daglig leder i ØIF Arendal, Kurt Eckholdt, tror at klubben skal komme økonomiske på fote igjen.

– Styret legger til grunn at det gjennom inntektsbringende aktivitet, egne arrangementer, sponsorarbeid og god kostnadskontroll skal være mulig å drive klubben videre med økonomisk balanse, skriver han.

Eckholdt ber om 700.000 kroner i tilskudd, men antyder at en løsning også kan være at en del av summen gis i form av et lån.

Torsdag om en uke får politikerne søknaden på bordet i formannskapet.