Nytt stort funn av olje

Statens Naturoppsyn og Skjærgårdstjenesten kan ha funnet det hittil største påslaget av Godafoss-olje på Sørlandet.

Oljepåslag Vårøy

Oljen ble oppdaget ved Vårøy, øst for Lindesnes fyr.

Foto: Carl Erik Kilander / SNO

Oljen er funnet like øst for Lindesnes fyr ved Vårøy, der den har lagt deg til på land i lavvannet.

Mer enn ved Ryvingen

Det kan være funnet mer olje enn ved Ryvingen i Mandal, der det ble tatt opp 6 tonn bunkersolje.

Åtte mann jobber nå på stedet, forteller brannsjef i Brannvesenet Sør, Jon Inge Aasen.

– Nå har vi gått ut med 8 mann fra Brannvesenet Sør i Mandal, med oljelenser og utstyr for å få lagt lensa slik at oljen ikke renner ut i sjøen igjen, sier Aasen.

Video Tilgriset av olje

Haster med å få sikret oljen

Det jobbes nå på spreng med å få sikret oljen før det blir tidevann. Da frykter brannvesenet at den renner ut i sjøen igjen.

– Skrekkscenarioet vårt er at vi skal miste olja og at den går inn på en ny plass, sier Aasen.

– Når den ligger på land, så er den forsåvidt trygg. Men når høyvannet kommer så løfter det olja med seg og da er det fare for at den renner ut igjen, sier Aasen.

Carl Erik Kilander med død fugl

Carl Erik Kilander i Statens Naturoppsyn med synlig bevis på at oljesølet på Sørlandet ikke er over.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Frykter ny lensesprekk

Det er kraftig vind i området, noe som forverrer arbeidet med å få sikret oljen med lensene.

– Det blir spennende å se om vi klarer å holde oljen på plass, at ikke lensa ryker, sier Aasen.

Tidkrevende arbeid

Brannmanskapene har en krevende jobb foran seg. De 6 tonnene med olje ved Ryvingen tok det en uke før de fikk kontroll på.

– Det er et fryktelig møysommelig arbeid. Det er et rent håndarbeid, sier Aasen.

Det ble i tillegg funnet to mindre påslag av olje på Sørlandet mandag.