Nytt stort asylmottak i Risør

Det skal opprettes et asylmottak med til sammen 130 plasser i Risør.

Flyktning

Illustrasjonsfoto

Foto: Grafikk: Kari Løberg Skår / NRK

Kommunen har protestert mot etableringen, men ifølge Utlendingsdirektoratet region Sør (UDI) kan ikke kommunen stanse planene.

Det ble formannskapet orientert om onsdag. I en pressemelding heter det at UDI region Sør i ettermiddag har informert ordføreren i Risør om at Egebo AS har fått akseptert tilbudet om å etablere og drifte et asylmottak i Risør kommune.

Bosettes flere steder i byen

Per Kristian Lunden

Ordfører Per Kristian Lunden (Ap)

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Mottaket vil ha navnet Risør mottak og det skal ligge på Moen. Det skal være etablert innen 15. desember 2013 og altså ha plass til 130 asylsøkere.

Dette er et såkalt desentralisert mottak med bosetting flere steder i kommunen. Opp mot 80 personer kan bli bosatt i asylmottaket, mens resten vil bo i leide og kjøpte boliger forskjellige steder i kommunen. De fleste beboerne vil komme fra Syria, Eritrea, Somalia og Afghanistan.

Vil heller ha flyktninger

Egebo AS har flere ganger søkt om å få etablere et slikt mottak, men ordfører Per Kristian Lunden har protestert kraftig.

Han mener det er bedre om kommunen bruker sine ressurser på langsiktig bosetting av flyktninger.

Det vises til at Risør de siste årene har vært blant de beste i Agder på bosetting, sett i forhold til kommunens folketall.

Bystyret skal torsdag avgjøre hvor mange flyktninger kommunen skal ta imot neste år. Rådmannen har innstilt på å ta imot 25 flyktninger.

Han håper på en god dialog med Risør kommune ved etablering og drift av mottaket. Ordføreren har bedt om et møte både med UDI og Egebo så snart som mulig.