Nye oljepåslag utenfor Kristiansand

Bragdøya utenfor Kristiansand har fått påslag av olje fra det havarerte skipet Godafoss. Onsdag har man funnet 8 nye påslag som blir rapportert videre utenfor Kristiansand.

Oljeskadde fugler

Disse døde fuglene ble funnet sør for Okslehavn på Flekkerøya. Også ved Bragdøya er det onsdag funnet oljesøl.

Foto: Carl Erik Kilander / SNO

Det er nå oljeflekker i snøen på svabergene til den populære Badebukta ved Bragdøya, som hver sommer besøkes av hundrevis av småbarnsfamilier.

Fant 26 tilgrisede fugler onsdag

Statens naturoppsyn har nå kartlagt det meste av kysten i Vest-Agder for oljeskadde fugler. Oppsynet har under disse rekognoseringene oppdaget flere nye oljepåslag langs kysten.

I dag har oppsynet undersøkt Kristiansandsfjorden, områdene rundt Flekkerøya og deler av Søgne-skjærgården.

– I dag har vi funnet 26 oljeskadde fugler. I går var det 30, og 17 dagen før det igjen, sier seniorrådgiver Carl Erik Kilander i Statens naturoppsyn.

– I sum så begynner vi å nærme oss 100 fugler som har vært tilsølt med olje i større eller mindre grad langs kysten i Vest-Agder, sier han.

Spredte påslag

Dag Rosseland med oljeskadde fugler

Dag Rosseland i Parkvesenet i Kristiansand med dagens fangst på Flekkerøya.

Foto: Carl Erik Kilander / SNO

Det er ikke funnet store påslag, men mange mindre spredt rundt omkring.

– Det er ikke så stor mengde i volum, men det er liksom spredt som en hagl-sverm i snøen, blant annet inne i badebukta. Det ser ut som det går an å ta opp olja ved å rett og slett skuffe opp litt snø rundt hver oljeklump, sier Kilander.

Oljepåslagene blir rapportert videre til det interkommunale utvalget mot akutt forurensning (IUA), som har ansvaret for å rydde opp.

Siste nytt fra NRK Sørlandet