Ny måling: Flest vil ha Høyre-ordfører, men Ap er størst

Arbeiderpartiet er størst i Kristiansand. 31,6 prosent hadde stemt Ap dersom det hadde vært valg i dag. Det viser en undersøkelse InFact har gjort for Kristiansand Arbeiderparti.

Mette Gundersen (AP) og Harald Furre (H)

Mette Gundersen og Harald Furre. Ordførerkandidater for henholdsvis Arbeiderpartiet og Høyre i Kristiansand.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Dette er veldig gode tall for Ap, og føyer seg inn i trenden vi ser i resten av landet nå, sier statsviter Dag Ingvar Jacobsen ved Universitetet i Agder.

Han synes ikke tallene er overraskende.

Høy medieprofil

Undersøkelsen fra InFact viser videre at 32,6 prosent ønsker Harald Furre (H) som ordfører. 21,3 prosent ønsker Mette Gundersen (Ap). Hele 46,1 svarer «vet ikke» på ordførerspørsmålet.

Dag Ingvar Jacobsen

Dag Ingvar Jacobsen er instituttleder ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ved Universitetet i Agder.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Harald Furre har hatt en høy medieprofil i det siste, sier Jacobsen.

– Mette Gundersen har ikke vært like synlig, men vi er inne i en tidlig fase i forhold til valget, sier Jacobsen.

Leder i Kristiansand Arbeiderparti, Terje Næss, sier at partiet har bestilt målingen for å bruke den strategisk i valgkampen foran kommunestyrevalget til høsten.

I tillegg til en partigallup inneholder undersøkelsen en rekke holdningsspørsmål om bl.a. høyhus, rushtidsavgift og Kvadraturen kontra Sørlandssenteret. Det er partiet som valgte ut temaene mens InFact utformet spørsmålene.

1.213 personer ble intervjuet på telefon av InFact Norge AS i tidsrommet 25.–26. november. Undersøkelsen har en feilmargin på 2,8 prosent.

Ap størst – men borgerlig flertall

Av dem som svarte, ville altså 31,6 prosent stemt på Arbeiderpartiet. Partiet ville dermed blitt det største i Kristiansand. Fordelingen på de andre partiene er slik: Frp 10,6, H 26,4. KrF 14,1. V 5,0. SV 2,8. Sp 0,7. MDG 4,0 og «Andre» 3,8 prosent.

Selv om Arbeiderpartiet er størst på denne målingen, ville det fremdeles vært et solid borgerlig flertall dersom det var valg i dag.

Det gjenspeiles også i spørsmålet om hvem folk ønsker som ordfører.

Tillit Ap/H

InFact spurte også om hvilke partier folk har mest tillit til i utvalgte saker.

Arbeiderpartiet scorer bedre enn Høyre når det gjelder eldreomsorg, barnehage, rusomsorg og miljø.

Og Høyre scorer bedre enn Arbeiderpartiet på områdene skole, kriminalitetsforebygging, boligpolitikk og næringspolitikk.

– Heller ikke dette er overraskende, sier Dag Ingvar Jacobsen ved UiA.

– Svarene gjenspeiler tilsvarende nasjonale undersøkelser.

Forholdet til eiendomsskatt

Av de 1.213 som besvarte undersøkelsen, ønsket 26,9 prosent at eiendomsskatten i Kristiansand skal holdes på dagens nivå.

4,4 prosent ønsker å øke den mens 28 prosent vil redusere den. 27,6 prosent går inn for å fjerne eiendomsskatten totalt. Vet-ikke-prosenten var på 13,1.

– Igjen kjente holdninger, sier Jacobsen.

– Når man spør folk om de vil betale noe, sier de nei. Alle ønsker å betale mindre!

Delt om privatisering

På spørsmål om privatisering av helse- og sosialsektoren svarte 29 prosent at nivået av privatisering er passelig slik det er i dag. 34,2 prosent ønsker mer privatisering mens 14,5 prosent ønsker mindre. 9 prosent mener privatiseringen bør stanses.

De som er spurt, er relativt positive til privatskoler, men negative til at nye skolebygg skal leies av private investorer.

Nei til høyhus

Tangen torg

Mer enn halvparten av folk som ble spurt, sier nei til høyhus i områdene rundt Kvadraturen.

Foto: Asplan Viak
Rushtidsavgift i Kristiansand

Rushtidsavgift i Kristiansand. Folks holdninger til dette avspeiler rikstrendene.

Foto: Odd Rømteland/NRK
Kilden

De fleste synes det er positivt at Kilden ble realisert.

Foto: NRK Sorlandet

54,4 prosent av de spurte synes det er galt å bygge høyhus på 18–20 etasjer i områdene rundt Kvadraturen. 32,3 prosent sier ja til høyhus.

50,4 prosent synes det er viktig å bevare og verne Kvadraturen. 3,9 prosent synes dette er uviktig.

– Dette er interessant, sier Dag Ingvar Jacobsen.

– Slike lokale spørsmål kan betraktes som små folkeavstemninger.

Forholdet til Sørlandsparken

Folk ble også spurt om forhold knyttet til Sørlandsparken. De fleste – 52,7 prosent – var negative til å etablere restauranter, nattklubb, museum eller kino i Sørlandsparken. 32,3 prosent synes det er greit å tillate slike aktiviteter i parken.

Statsviter Dag Ingvar Jacobsen synes funnene er interessante.

– Igjen en måling som kan ses på som en uformell folkeavstemning.

Flyktninger

På spørsmål om antall flyktninger i byen svarte 31,8 prosent at antallet er passelig. 33,1 prosent mener det er for mange flyktninger i Kristiansand. 17,8 prosent mener det er for få.

– Dette temaet er også et spørsmål som gjenspeiler nasjonale trender. Men vi er kanskje litt mer restriktive her nede, sier Jacobsen.

Nei til rushtidsavgift

Spørsmålet om ja eller nei til rushtidsavgift speiler også rikstrendene.

– Folk vil helst ikke betale, sier Jacobsen.

– Spørsmålet er veldig forutsigbart.

InFacts undersøkelse i Kristiansand bekrefter negative holdninger. 53,2 prosent er mot rushtidsavgift mens 33,2 prosent av dem som var med i undersøkelsen, er positive til avgiften.

Ja til Kilden

De som var med i undersøkelsen, ble også spurt om de synes etableringen av Kilden var rett eller galt. 64,8 prosent svarte at det var rett å bygge Kilden. 22 prosent svarte at det var galt.

– Dette var et litt rart spørsmål, sier Dag Ingvar Jacobsen.

– Kilden står der jo. Kanskje de heller burde spurt folk hva vi skal fylle den med!