NRK Meny
Normal

Ni mistet livet på veiene på Sørlandet i 2014

Ni personer mistet livet i trafikken på Sørlandet i 2014.

Dødsulykke på sørlandsveiene

En person omkom på E18 ved Tvedestrand, en person mistet livet i en kollisjon i Åmli, en kvinne døde etter en ATV-ulykke i Iveland, og en mann mistet livet en bilulykke i Mandal i 2014.

I Vest-Agder mistet seks personer livet i trafikkulykker i 2014

På veiene i Aust-Agder var det tre personer som mistet livet i trafikken i 2014.

I 2013 var det ti personer som mistet livet på agderveiene. Det er en mer enn i 2014.

Færre enn i fjor

I landet totalt var det 152 personer som mistet livet på veiene i fjor, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

– Etter en tilbakegang i fjor med 187 drepte er vi tilbake på den nedadgående trenden med færre trafikkdrepte år for år. Vi er selvsagt glade for nedgangen. Men dette er mer enn tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, venner, kolleger og lokalsamfunn, sier direktør Marit Brandtsegg i Statens vegvesen.

Ved siden av rekordåret 2012 med 145 drepte, må man hele 64 år tilbake for å finne lavere tall: 133 i 1950. I snitt de fem siste årene har 172 mistet livet årlig.

– Vi arbeider nå med å analysere ulykkene. Det er møte- og utforkjøringsulykkene som dominerer med hele tre av fire trafikkdrepte. Vi ser også at flere eldre trafikanter – fra 65 år og oppover – omkommer enn tidligere. Denne aldersgruppen utgjør 30 prosent av de omkomne i trafikken, sier Brandtsegg.

– Mens over 90 prosent av alle i bil bruker bilbelte, er det over 40 prosent av de omkomne som ikke har brukt bilbelte. Vi vet at bilbelter er livredder nummer 1 i trafikken. Men likevel er det ubegripelig mange som tar det fatale valget med å ikke klikke beltet på plass.

Fortsatt kamp

Statens vegvesen lover enda sterkere kamp mot trafikkdøden.

– Vår viktigste våpen er kunnskap – hva, hvor, hvorfor og hvordan. Vi rykker ut og analyserer alle dødsulykkene. Vi vil sette inn de tiltakene som vi vet virker på steder hvor de gir dokumentert størst effekt. Det vil fortsatt bli arbeidet systematisk og langsiktig på bred front. Dessverre finnes det ingen «quick fix» innen trafikksikkerhet. Kunnskapen bidrar til å utvikle dagens tiltak og finne nye og effektive tiltak, sier Marit Brandtsegg i Statens vegvesen.

I tillegg utgjør manglende bruk av sikkerhetsutstyr en direkte medvirkende dødsårsak i mange ulykker.