Hopp til innhold

118 år gammel butikk takker for seg

Sterk konkurranse gjør at nærbutikkene sliter for å overleve i landets byer. Men behovet for nærbutikker i byene vil øke i takt med eldrebølgen, mener varehandelkonsulent.

Albert Olsens eftf

Nærbutikken Albert Olsens efterfølger i Lillesand, må etter 115 års drift takke for seg.

– Det er nesten tomt, sier Henrik Benning.

Han er innehaver av nærbutikken «Albert Olsens efterfølger» i Lillesand, som i disse dager tømmes for varer.

Benning har jobbet i den 118 år gamle butikken i snart 60 år, men nå stenges døren for godt.

Mange i nærområdet synes det er trist at den tradisjonsrike butikken forsvinner.

– Hvis det var noe vi ikke fikk tak i på andre butikker, fikk vi det alltid her, sier kunde Ragnhild Østerås.

Albert Olsen eftf

Henrik Benning er innehaver av nærbutikken Albert Olsens efterfølger i Lillesand, som i disse dager tømmes for varer.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

– I ferd med å svinne vekk

Mens nærbutikker forsvinner dukker stadig flere av de større kjedebutikkene opp.

Varekonsulent Roy Michaelsen i Butikkutvikling Sør er bekymret for nærbutikkene i byene. Han tror de er i ferd med å svinne hen.

– Prisfokuseringen i media gjør at det blir stor fokus på å være billigst, sier han.

Ifølge Michaelsen kan ikke nærbutikkene konkurrere på pris. Han mener at deres funksjon i samfunnet heller ikke er å være billigst.

Service som nøkkelord

I løpet av de neste årene, kommer andelen eldre i byene til å øke betraktelig. Michaelsen tror nærbutikkene kommer til å spille en viktig rolle i å levere mat til eldre i fremtida.

Nærbutikkene er servicebutikker, og det vil det måtte fokuseres ekstra sterkere på fremover.

– Lavpriskjedene har fokus på at folk skal handle mest mulig, uten at de har så mye betjening. Da vil de heller ikke kunne avsette folk til å handle for de eldre, mener han.

Varehandelkonsulent Roy Michaelsen

Varehandelkonsulent Ro Michaelsen frykter for nærbutikkens fremtid i byene i Norge.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Støtter opp om nærbutikkene i distriktene

Tross vanskelige kår for nærbutikkene i byene, legger Michaelsen til at butikkene klarer seg godt i distriktene. På ti år har ingen distriktsbutikker forsvunnet i hans region, selv om flere sliter.

Daglig leder i Merkur-programmet, Helge Schei, bekrefter at nærbutikkene i distriktene har det bedre nå enn for flere år siden, mye takket være bidrag fra ordninger.

– Samtidig befinner våre butikker seg i områder med lite markedsgrunnlag, som gjør det krevende å holde drifta gående, sier Schei.

– Må tenke nytt

Roy Michaelsen mener nytenkning kreves for å redde nærbutikkene i byene.

– De må bli et servicepunkt. Og kommunene må være med å betale for den servicen, og selvfølgelig kundene som skal dra nytte. Et sterkere samarbeid mellom kommunene og småbutikkene, det er vi nødt til å få til, sier han.

Hos «Albert Olsens eft.» i Lillesand er opphørssalget godt i gang. Stedet har vært mer enn en hvilken som helst butikk, sier butikkansatt Gunn Benning Rogers.

– Av og til er vi psykologer og må fikse noen verdensproblemer, smiler hun.

Albert Olsen eftf

Butikkansatt Gunn Benning Rogers tror kundene mister mer enn bare enn butikk, når Albert Olsens efterfølgere stenger dørene.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK