NRK Meny
Normal

Nå skal rike Bykle «slankes»

Bykle kommune må slankes med 8-10 ansatte de kommende fire årene.

Tallak Hoslemo

Rådmann Tallak Hoslemo sier til NRK at det meste av reduksjonen skal skje gjennom naturlig avgang.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Rådmann Tallak Hoslemo forslår i budsjett og økonomiplan for 2014-17 at kommunen slankes med 8-10 personer for å redusere utgiftene.

– Målet er at dette så langt som råd skal skje gjennom naturlig avgang, sier Hoslemo.

Jon-Rolf Næss

Ordfører i Bykle, Jon Rolf Næss.

Foto: Svein Sundsdal

Ordfører Jon Rolf Næss (Ap) sier:

– Vi må kjempe med nebb og klør for å unngå oppsigelser. Det vil være veldig dramatisk å si opp folk, i praksis kan det bety at folk må flytte, sier Næss.

160 ansatte i dag

Han er enig i at antallet ansatte må ned.

– Vi er realister, vi må bygge ned organisasjonen, sier han.

I dag er det ca 160 ansatte i kommunen.

Bykle er en av de rikeste kommunene i landet, men de som teller pengene, registrerer at inntektene går ned.

– Handlingsrommet er redusert med 35-40 milloner kroner over en periode på 10 år. Det betyr ikke at vi har dårlig økonomi, men realinntektene er redusert med 20 prosent, sier rådmann Hoslemo.

Ordfører Næss sier at Bykle kommune har en sunn økonomi.

– Alle kommuner burde ha en slik økonomi som vi har. Alle fortjener det. Men inntektene blir mindre og vi må rigge oss for framtida, sier han.

Øker kommunale avgifter

Det blir ifølge rådmannen krevende:

– Det er på mange måter en kulturendring på gang, som omfatter både ansatte, politikere og innbyggerne. Endring i holdninger og forventninger til hvilke tjenester kommunen skal og kan yte. Hvorfor det må endringer til, er krevende å få fram på en god, forståelig måte, som skaper aksept, mener rådmann Tallak Hoslemo.

De kommunale avgiftene foreslås økt med gjennomsnittlig fire prosent neste år, litt mer en prisstigningen. Kommunens generøse tilskudd og støtte til enkeltperson og lag, for eksempel skikort og årskort i badeland, foreslås på samme nivå som i dag, uten justering for prisstigning.

Kommunestyret tar de endelige beslutningene 5. desember.