Møte med kvinnelige ordførere

«Metoo-kampanjen» kan føre til at flere kvinner velger å bli politikere. Det sa de kvinnelige ordførerne i Aust-Agder i et møte arrangert av fylkesordfører Gro Bråten. Hovedtemaet på møtet var å snakke om hvordan det er å være kvinne i politikken.