Normal

Mobilmareritt på Gimlekollen trolig over

I flere år har beboere på Gimlekollen slitt med elendig mobildekning. Utfordringer knyttet til bygging av ny basestasjon skal nå være ryddet av veien.

Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor

Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, håper beboere i Louises vei får fullgod mobildekning innen juni 2015.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Vi har brukt enormt med ressurser på denne saken og jeg er glad ikke alle saker er like vanskelige, medgir dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.

I snart ti år har beboere på Gimlekollen klaget over dårlig mobildekning. Beboere har måttet bevege seg ut av husene, opp på takene og i det minste bort til vinduer for å snakke i telefon.

– Men så bryter det og de hører ikke oss og vi ikke dem. Det er veldig høyt frustrasjonsnivå rett og slett, sa beboer Elisabeth Lindland til NRK i 2012.

Hun sendte allerede i 2009 brev til Telenor på vegne av innbyggerne i Louises vei på Gimlekollen. Problemet hadde da vært kjent i lengre tid.

Lovet bedring

Sommeren 2013 lovet Telenor bot og bedring. Mobilselskapet hadde da kommet til enighet med kommunen om bygging av ny basestasjon på Tjønneheia. Stedet ligger mellom Lindjønn barnehage og Fagerholt skole.

Men da lange forhandlinger om lokalisering hadde ført fram, stod striden om leiepris for tomta. Dette ble også løst til slutt.

– Mange har klaget på at de ikke vil ha master eller installasjon, og ingen har vært villig til avgi plass. Etter svært mange runder, også med kommunen, fant vi endelig en plassering, sier Bjørn Amundsen til NRK.no

Konsekvenser for flytrafikken

Alt lå derfor til rette for etablering av basestasjonen på Tjønneheia – trodde Telenor. Men det var inntil Avinor og Luftfartstilsynet ville ha utredet konsekvensene for flytrafikken til Kjevik.

– Det viste seg at vi da måtte gå en ny runde sammen med Avinors ledelse sentralt og lufthavnsjefen på Kjevik, sier Amundsen.

Først halvannet år etter at beboerne ble lovet god dekning, foreligger vedtaket fra Luftfartstilsynet, som har benyttet Avinors ekspertise.

Luftfartstilsynet opplyser i svarbrevet på dispensasjonssøknaden at tiltaket er i strid med Luftfartsloven på grunn av mastens planlagte høyde. Likevel mener tilsynet, på bakgrunn av Avinors analyse, at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt.

Men beslutningen fra Luftfartstilsynet inneholder en klausul om at mobilmasten må kunne tas ned igjen dersom det på lengre sikt skal gjøres utbygginger ved Kjevik som krever masta fjernet.

Beklager den lange prosessen

– Hele området rundt Tjønneheia vil, når dette blir ferdig, endelig ha den samme dekning som andre i Kristiansand, sier Amundsen.

Dekningsdirektøren beklager på det sterkeste at saken har tatt så lang tid.

Ifølge Amundsen er trolig masta på plass innen slutten av juni 2015.

Laster kart, vennligst vent...