NRK Meny
Normal

Minister gir grønt lys for flere fødsler i Arendal

Det skal ikke være noen fare for sikkerheten med å la flere føde i Arendal. Det går fram av et svar fra helseministeren, som også fører til ny usikkerhet.

Helseminister Bent Høie smiler

Helseminister Bent Høie mener sykehuset i Arendal kan håndtere flere fødsler.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Sørlandet sykehus har varslet at de ønsker å flytte opp mot 200 fødsler fra Kristiansand til Arendal.

Dette skal skje frivillig, med oppfordringen til kvinner i Lillesand og Grimstad.

Det vekket bekymring hos Freddy de Ruiter, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Aust-Agder. Han sendte følgende spørsmål til helseministeren:

Hvordan kan statsråden sikre at kompetansen og sikkerheten blir ivaretatt og hvordan skal overflyttingen av de 200 fødslene sikres?

Freddy de Ruiter / Spørsmål til helseministeren

Skal være trygt

Nå har helseministeren svart, og budskapet er at dette skal være trygt.

– Sørlandet sykehus Arendal skal ha nødvendig kompetanse til å håndtere nyfødte. Det er viktig at kompetansen styrkes og opprettholdes ved alle sykehus, skriver helseminister Bent Høie.

Freddy de Ruiter

– 200 er et tall som er kastet ut for å dempe støyen i forbindelse med nedleggelse av nyfødtposten i Arendal, sier Freddy de Ruiter (Ap). Han mener sykehuset i Arendal er ført bak lyset.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Siden nyfødtposten med syke barn i Arendal legges ned, vil det årlig bli rundt 60 flere fødsler i Kristiansand. Der er det sprengt kapasitet, mens avdelingen i Arendal har ledig kapasitet.

Flere normalfødende bør derfor få tilbud om å føde ved sykehuset i Arendal, opplyser Helse Sør-Øst. Det anslås at dette kan bli rundt 80 fødsler.

Høie trekker dette inn i sitt svar, som dermed utløser ny usikkerhet.

  • Les også:

– Nedleggelse av nyfødtposten skaper en utrygghet

– Må kutte 200 årsverk i løpet av 4 år

Stoler ikke på tallet

de Ruiter stoler hverken på svaret fra ministeren eller sykehusets ledelse.

– Det mangler samsvar mellom det ministeren svarer og det sykehuset har lovet. Det er kommunisert ut at det skal jobbes for 200, men helseministeren snakker om kanskje 80, sier de Ruiter, og kaller dette både en bløff og et løftebrudd.

Tove Andreassen

Enhetsleder ved barselavdelingen i Arendal, Tove Andreassen, mener de er utsatt for løftebrudd.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

– Sykehuset i Arendal skulle få 200 fødende som plaster på såret for at nyfødtposten legges ned. Det er brukt som argument, men nå tror jeg ikke dette blir noe plaster.

Han mener tallet vil nærme seg null, siden de fødende får bestemme selv. Han understreker at det ikke bør brukes tvang for å få flere fødende til Arendal.

– Jeg kommer til å følge veldig nøye med og be om rapporter over hvor mange fødsler som overføres fra Kristiansand til Arendal, sier de Ruiter.

Avviser lureri

Ledelsen ved Sørlandet sykehus avviser at de farer med lureri.

– Det er mulig å flytte 200. Det er ikke noe vi har lovet at skal skje, sier fagdirektør Per Engstrand.

Per Engstrand

Fagdirektør Per Engstrand sier det er fritt sykehusvalg også for fødende, men at sykehuset kan bestemme hvor det skal fødes hvis kapasiteten er sprengt.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Han tror heller ikke tallet på 200 er realistisk.

– Jeg tror ikke det er mulig å få til den flyten rent praktisk, siden det er frivillig å velge fødested, sier Engstrand.

Han påpeker at de bare har mulighet til å bestemme hvor kvinner skal føde dersom kapasiteten er sprengt. Helsedepartementet avklarte det i en lignende situasjon i Oslo.

– Vi er skuffet

Enhetsleder ved barselavdelingen i Arendal, Tove Andreassen, mener også dette er et løftebrudd.

– Vi stiller oss spørrende til hele prosessen. Det føyer seg inn i rekken av beskjeder vi har fått. Vi er skuffet, men hadde egentlig ikke regnet med å få 200 fødende flyttet hit, sier Andreassen.

– Jeg stiller meg spørrende til hvor Høie har hentet tallet 80 fra. Vi har hele tiden hørt at vi skal få 200 fødsler fra Kristiansand. Det er et klart løftebrudd, sier hun videre.