Var flinke i stormen

Folk passet på eiendelene sine under uværet Tuva.

Byggearbeid

Arbeidet med å få taket på plass på Gimle alders- og sykehjem i Kristiansand var fredag i gang. Deler av taket blåste av da uværet Tuva besøkte landsdelen.

Foto: Einar Kleveland / NRK

Helge Frøysaa

Skadesenterleder Helge Frøysaa i If Forsikring.

Foto: Einar Kleveland / NRK

Stormen Tuva som i går feide inn over kysten etterlot seg en del skader, men ikke på langt nær så store som først ventet.

Skadesenterleder Helge Frøysaa i If Forsikring sier folk har vært flinke til å passe på eiendelene sine.

  LES: TUVA KOSTET 25 MILLIONER

- Det viser seg at uværet gjorde mindre skader enn det som kunne forventes. Det gikk ut kraftige varsler på forhånd og folk ble obs på å se etter eiendeler som båter og løse ting, sier Frøysaa.

Færre skader enn forventet

Oppgjørsdirektør Arne Otto Skaug i Gjensidige Forsikring er enig. Han har fulgt skademeldingene som er kommet inn i løpet av dagen og er gledelig overrasket.

LES: TAKET BLÅSTE AV ALDERSHJEM

NETT-TV: TAK BLÅSTE AV SYKEHJEM

Skadetallene for hele landet var fryktet opp mot 25 millioner kroner, men beregnes nå til omlag 10 millioner kroner, ifølge Skaug. 

Eldre

Deler av taket på Gimle alders- og sykehjem i Kristiansand ble flerret av da uværet Tuva raste som verst i går ettermiddag. Flere beboere måtte finne seg et nytt rom å sove i for natten.

Foto: Einar Kleveland / NRK

- Tallene var langt lavere enn forventet. Vi snakker kanskje om en hundre skader totalt i agderfylkene. Som det ser ut nå fikk Vestfold og deler av Buskerud og Østfold det største trykket. Totalt har forsikringsbransjen ut fra mine beregninger kanskje fått skader for ti millioner kroner, sier Skaug.

Var oppmerksomme

- Sørlendingene har opplevd uvær også tidligere i år. Det er ikke mer enn fjorten dager siden forrige storm og folk har vært oppmerksomme på det og har tatt sine forholdsregler, sier Skaug.

- I hvor stor grad er folk ansavarlige for å sikre sine egne eiendommer foran et varslet uvær?

- Folk har et ansvar, men de må ha hatt muligheten til å sikre ting. Er et slikt uvær varslet i god tid har man et ansvar for å sikre. De fleste fastboende har fått tid til å gjøre mye på forhånd, men hytteeiere har nok ikke hatt samme muligheten, så der kan det nok dukke opp noen flere skader etterhvert, sier Skaug.

NETT-TV: VÆRFAST PÅ TORUNGEN FYR

Ikke mer enn en vanlig høststorm

Skadesenterleder Helge Frøysaa i If Forsikring regner med skader for mellom tre og fire millioner kroner etter Tuva. Det er ikke mer enn etter en vanlig høststorm.

- Vi regner med at det vil komme mellom 30 og 50 skader på bygninger i Agder. Det er trær som har blåst over bygninger og deler av tak som har blåst av. Vi er ennå litt usikre på hva uværet har gjort med brygger og naust, noe som folk nok kommer til å sjekke i helga.

Vi har også fått mellom 20 og 25 bil- og båtskader. Noen båter som står i opplag har kantet og noen trær har blåst over båter i opplag, sier Frøysaa.

Tid for opprydning

Fredag var det tid for opprydding etter uværet Tuva.

Foto: Jan Gulliksen / NRK