NRK Meny
Normal

Millioner til ungdom i Setesdal

 Statsekretær Inge Bartnes i kommunal- og regionaldepartementet hadde over tre millioner kroner i lomma da han besøkte Evje torsdag.

Evjemoen

Ungdommens kompetansehus til Evjemoen

Pengene er øremerket Ungdommens kompetansehus, et samarbeidsprosjekt mellom Evje og Hornnes, Bygland og Iveland kommuner.

Det er et  spennende prosjekt som fylkeskommunen prioriterte som nr. 1 blant veldig mange søknader.

Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga bevilger 3,175 millioner kroner til Ungdommens kompetansehus i Nedre Setesdal, heter det i en pressemelding fra departementet..

 

Ungdom møter arbeidslivet

Ungdommens kompetansehus skal være et møtested for ungdom som søker svar på spørsmål knyttet til valg av yrke og utdanning. I kompetansehuset skal ungdommene finne informasjon om lokalt næringsliv, og de skal få møte mennesker med arbeidserfaring. Ungdom på ungdomstrinnet i grunnskolen og ungdom i videregående skole i Nedre Setesdal er målgruppe. Både skoleklasser, elevgrupper og enkeltelever skal kunne bruke kompetansehuset som skal etableres på Evjemoen.

 

Nyskapende

- Ungdommens kompetansehus er et konkret og nyskapende tiltak for å få til direkte kontakt mellom lokalt næringsliv og potensielle arbeidstakere, potensielle kunder og fremtidige beslutningstakere, sier Haga.

- Ungdom får verdifull informasjon om mulighetene i sin region og det lokale næringslivet får en unik mulighet til å komme i dialog med ungdom som skal velge utdanning, sier hun.

 

Femårig prosjekt

Ungdommens kompetansehus er et femårig prosjekt som er planlagt av kommunene Bygland, Evje og Hornnes og Iveland i Nedre Setesdal. Prosjektet er prioritert og fremmet av Aust-Agder fylkeskommune til den nasjonale småsamfunnssatsingen. Småsamfunnssatsingen ble lansert i stortingsmelding nr. 21 (2005-2006) ”Hjarte for heile landet. Om distrikts- og regionalpolitikken”.

 

Utløser lokal støtte

Fylkeskommunen og kommunene har satt opp et totalbudsjett på 6,35 millioner kroner for hele femårsperioden. Kommunal- og regionaldepartementet er innstilt på å støtte prosjektet med totalt 3,175 millioner kroner under forutsetning av at lokale og regionale aktører finansierer den andre halvparten av kostnadene. Departementet fordeler tilsagnsbeløpet over to budsjettår. Støtten i 2007 vil bli på 1,175 millioner kroner. Støtte i 2008 vil gis under forutsetning av at prosjektet følger planlagt framdrift og kvalitet, heter det i pressemeldingen..