Millioner i husleie – kunne ha gått til forskning

Universitetet i Agder betaler flere titalls millioner av kroner i husleie. Økonomidirektøren mener pengene burde vært brukt på undervisning og forskning.

UiA

Universitetet i Agder mener de kunne ha brukt 100 millioner kroner mer til forskning årlig om det hadde eid byggene i stedet for å leie.

Foto: NRK

Mens andre universiteter eier sine bygg, må Universitetet i Agder betale 100 millioner kroner årlig i husleie. Økonomidirektør Kjetil Hellang mener universitetet taper penger på dette.

– Dersom vi får en ekstra student, får vi omkring 100 000 kroner fra departementet. Av disse så må vi betale 8000–9000 kroner til Statsbygg. Dermed får vi dårligere vilkår enn universitetene som eier sine bygg, hevder Hellang.

Bjørn Haugstad

Statssekretær Bjørn Haugstad mener det ikke er bedre å eie enn å leie bygninger.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

100 millioner til forskning årlig

Han mener at dersom UiA hadde eid sine bygg, kunne 100 millioner kroner årlig gått til forskning og undervisning.

– Vi mener UiA er underfinansiert når det gjelder forskning sammenlignet med de gamle universitetene. Vi kunne ha fått mer forskning og mer undervisning for pengene, sier økonomidirektøren til NRK.

Uenig

Statssekretær Bjørn Haugstad i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet er sterkt uenig i regnestykket fra Hellang.

– Jeg synes det nesten er ubegripelig hvordan UiA har regnet seg fram til den påstanden. Jeg tror Universitetet i Agder er tjent med den ordningen de har, sier Haugstad til NRK.

Kjetil Hellang

Økonomidirektør Kjetil Hellang ved UiA.

Foto: UiA

Statssekretæren har en sterk følelse av at Universitetet i Oslo og de andre ønsker å beholde ordningen der de eier byggene.

– Det er pluss og minus ved begge ordningene, men å si at den ene ordningen er gunstigere enn den andre, slik økonomidirektøren hevder, det har han ingen belegg for å gjøre, mener Haugstad.

Feilaktig

Haugstad erkjenner at vilkårene for universitetene ikke er identiske, og at det er forskjeller.

– Det regnestykket som ble presentert er feilaktig. Det er ikke gunstigere å eie bygningene, sier Bjørn Haugstad.

Økonomidirektør Kjetil Hellang holder på sitt. Han er uenig med statssekretæren og mener UiA kommer dårligere ut fordi de ikke eier bygningsmassen.