Mener man vet for lite om lekser

Grimstad kommune vil samarbeide med forskere fra UiA for å se om det finnes alternativer til dagens leksepraksis. Det er forsket lite på lekser i Norge, sier førstelekter Per Einar Garmannslund ved UiA. Les mer.

Grimstad kommune vil samarbeide med forskere fra Universitetet i Agder for å se om det finnes alternativer til dagens leksepraksis. Det er forsket lite på lekser i Norge, sier førstelektor Per Einar Garmannslund ved UiA.