Hopp til innhold

Mener det haster med byvekstavtale

Venstre-leder Guri Melby mener at det haster for regjeringen å få på plass byvekstavtalen med Kristiansand.

Tirsdag vedtok Stortinget ti nye bomstasjoner i Kristiansand i forbindelse med avtalen som er en stor satsing på kollektivtrafikken i regionen. Neste skritt er de formelle forhandlingene om hvor mye staten skal bidra med inn i avtalen.

– Vi er redd for at det tar så lang tid å begynne arbeidet med en byvekstavtale for Kristiansand at folk bare opplever det negative, som bompenger, uten at de opplever det positive som bedre kollektivtrafikk og mer tilrettelegging for sykling og gange, sier Melby.

Borgelige
Foto: William Jobling / NRK