Mange skader ved fødsler

Sørlandet sykehus i Kristiansand er et av de fire store sykehusene her i landet, der fødende kvinner får mest alvorlige skader. Det går fram en tall VG har innhentet.