Kolstallene vil øke kraftig

Antall sørlendinger som får lungesykdommen kols vil dobles frem mot 2030. Det viser beregninger gjort av Agderforskning.

Røngtenbilde

Antall kolspasienter vil øke kraftig i årene fram mot 2030, viser beregninger fra Agderforskning. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Johan E. Bull / NRK

Mer enn 22 000 mennesker i Agderfylkene vil være rammet av kols om 16 år.

Tidligere røykere

Beregningene er basert på befolkningsøkningen og den store mengden som har røyket tidligere.

– Røykeslutt er bra, men man kan likevel utvikle kols, sier Birgitte Vabo, som er sykepleier og kolskoordinator i Knutepunkt Sørlandet. Dermed er det mange som vil utvikle lungeskader, selv om antall røykere har gått kraftig ned de siste årene.

– Sjekk symptomene

– Omtrent halvparten av kolspasientene har sykdommen uten selv å vite om det, sier Vabo.

– Mange har symptomene, men uten å ha fått diagnosen stilt. Derfor er det viktig å gå til fastlegen for å få sjekket dette. De første symptomene på kols kan være tung pust ved vanlig turgåing og vedvarende hoste, avslutter Birgitte Vabo.

Kolsrammede og pårørende kan fra 20. mai få hjelp gjennom et kurs over fire kvelder i regi av Kristiansand kommune.