Må utvise folk fra biblioteket

De ansatte på biblioteket i Kristiansand må hvert år utvise flere personer på grunn av vold, trusler eller bråk.

Bibliotek Kristiansand

27 personer er bortvist fra biblioteket siden 2008.

Foto: NRK

Biblioteksjef Anne Kristin Undlien har mange eksempler på episoder som har vært lite hyggelige for ansatte og besøkende på Folkebiblioteket på Torvet i Kristiansand.

En har forsøkt å tenne på biblioteket, flere har stjålet fra biblioteket, mange har kommet med trusler mot ansatte og besøkende gjentatte ganger.

– Vi hadde en sak der en mann kom om igjen og om igjen bare for å lage bråk. En annen mann var til stor sjenanse for besøkende fordi han gjentatte ganger gikk tett opp i dem og snakket høyt og aggressivt, sier Undlien.

Utvist i opptil ett år

27 personer er utvist fra folkebiblioteket i Kristiansand for en lengre periode siden 2008. Noen av utvisningene er gitt for opp til ett år.

– Det er trist med utvisninger og det er ikke noe vi ønsker å ha, men når folk gjentatte ganger gjør noe som ikke er bra, så må man reagere på en eller annen måte, sier Undlien.

Selv om hun ikke liker å nekte folk tid på biblioteket, understreker hun at det tross alt er få personer det dreier seg om, ettersom biblioteket hvert år besøkes av en halv million mennesker.

– Vi har utvisninger som er så lange som ett år, men de kan komme tilbake å få en ny sjanse, sier Undlien.

Skal være et hyggelig sted

Et av de siste tilfellene gjelder en person, som er utvist til 11. april neste år.

Bakgrunnen er at du ved flere anledninger har opptrådt truende både overfor personale og publikum.

Kristiansand folkebibliotek

Slik oppførsel er ikke akseptabel, heter det videre i et brev til vedkommende.

Det vises til at biblioteket skal være et positivt og hyggelig sted for folk i alle aldre.

Noen av disse sakene er politianmeldt. Politiet sier til NRK.no at de synes utvisning er en grei måte for biblioteket å håndtere slike saker på.

Hør radioinnslag: