NRK Meny
Normal

Frykter skolebarna må krysse gammel europavei

I mars blir E39 i Flekkefjord stengt i tre måneder. Da vil all trafikk gå via den gamle europaveien. Onsdag møtes politikerne og vegvesenet for å drøfte barnas trafikksikkerhet.

John Hansen fra Høyre frykter for barnas trafikksikkerhet

Utvalgsleder John Hansen liker ikke at barn må krysse veien med tungtrafikk neste år.

Foto: Lars Eie / NRK

Det er de tre tunnelene mellom Loga og Drangeid på E39 som skal oppgraderes med blant annet bedre sikkerhetsutstyr. Dermed blir europaveien stengt i tre måneder.

Fra første mars neste år blir all trafikk omdirigert til den gamle europaveien, fylkesvei 953.

Bare ett kjørefelt på den gamle europaveien

Trangt om plassen på Loga i Flekkefjord. Her skal tungtrafikken forbi. Men veistrekningen blir regulert med trafikklys.

Foto: Lars Eie / NRK

Bekymret

– Det blir som å be en åtteåring om å krysse E39 i dag. Det ville ingen ha gjort, sier John Hansen, leder av utvalget for oppvekst og velferd.

Hansen og flere andre er bekymret for barnas sikkerhet når tungtransport og andre biler skal bruke den gamle europaveien. Onsdag treffer Statens vegvesen politikerne i Flekkefjord for å drøfte barnas trafikksikkerhet.

Statens vegvesen har fått utført en sikkerhetsanalyse. Prosjektleder Jan Helge Egeland kommer til å fortelle at en del skolebarn skal få transport til skolen.

– Vi har ikke avgjort alt ennå, men det blir transport av skolebarn i buss. Det er flere steder som mangler gang- og sykkelsti, sier Egeland.

Det blir som å be en åtteåring om å krysse E39 i dag.

John Hansen, utvalgsleder

Fotgjengerfelt

I tillegg vil blir det trafikkdirigenter som skal stanse trafikken ved trafikkerte fotgjengerfelt i Flekkefjord. Dette for å sikre at barna kommer seg trygt over veien som da vil fungere som europavei.

Lysregulering

Jan Helge Egeland

Prosjektleder Jan Helge Egeland i Statens vegvesen sier de prioriterer trafikksikkerhet og har gjennomført en sikkerhetsanalyse.

Foto: Thomas Grønvold / NRK

Et av de smaleste partiene er ved Årnesbakken i Flekkefjord. Der er det bare plass til ett kjøretøy. Veistrekningen skal reguleres ved hjelp av trafikklys og i disse dager settes det opp belysning for å sikre at belysningen blir god nok i mørket.

Utbedringer

Den gamle europaveien blir utbedret flere steder, blant annet med tanke på bredere vei. Trolig bruker vegvesenet inntil ti millioner kroner på veien som åpnes for tungtrafikk 1. mars neste år. Egeland kan ikke si sikkert dato når E39 åpner igjen i juni.

– Statens vegvesen prioriterer sikkerheten når det gjelder omkjøringsveien, sier Engesland som onsdag møter politikerne for å drøfte veien videre.