– Nå kan også jeg ta sommerferie

En endring i Arbeidsmiljøloven gjør at Cathrine Aanesen (45) ved Sørlandet sykehus endelig kan planlegge sin egen hverdag.

Aanesen venter

Etter to og et halvt år som sykepleier ser Cathrine Aanesen (45) frem til full jobb. Foto: Anders Holtet/NRK

– Man kjenner det godt på kroppen, sier Cathrine Aanesen til NRK.

Etter to og et halvt år som sykepleier ved Sørlandet sykehus har hun opparbeidet seg en femti prosent fast stilling i tillegg til et vikariat på tjuefem prosent. For å få endene til å møtes er hun nødt til å ta et stort antall ubekvemme vakter for å arbeide hundre prosent.

Nå gjør en endring av Arbeidsmiljøloven § 14–4 det mulig for Aanesen å ta tilbake kontrollen over egen hverdag.

Etter 1. januar 2014 har deltidsansatte nå krav på den stillingsprosenten de i realiteten har jobbet de siste 12 månedene, som for Aanesen sin del vil bety en hundre prosent stilling ved årsskifte 2015.

– Nå får kanskje også jeg mulighet til å planlegge en sommerferie, sier Aanesen, som er veldig lettet og positiv over lovendringen.

De siste årene har hun vært nødt vært nødt til å arbeide hundre prosent ved ulike avdelinger på sykehuset. Hun har selv holdt ut, men mener det er svært utfordrende for mange.

– Noen holder ut, venter og tar de vaktene de får, men veldig mange finner seg etter hvert andre jobber.

Nå mener hun det blir spennende å se hvordan sykehuset velger å løse kravet om høyere stillingsprosent.

– Frykter et A- og B-lag

Anne Britt Sodefjed er positiv til lovendringen

Anne Britt Sodefjed i Norsk Sykepleierforbund er positive til lovendringen.

Foto: Anders Holtet / NRK

Anne Britt Sodefjed, fylkesleder i Vest-Agder for Norsk Sykepleierforbund sier de er positive til det nye reglementet, og kaller det en stor seier for dem som jobber ufrivillig deltid. Hun mener likevel at det fremdeles finnes en uløst problematikk i lovendringen.

– Den største bekymringen vi har er at de som allerede har ubekvemme vakter, fortsatt vil måtte ta disse vaktene etter at man øker stillingsprosenten. Man burde fordele disse vaktene rettferdig og ikke skape et A- og B-lag, sier Sodefjed.

Ikke bekymret for urettferdige vakter

– Jeg er absolutt ikke bekymret for at vi skal få en urettferdig fordeling av vakter og vi jobber etter beste evne med å fordele vaktene rettferdig, sier Nina Føreland, organisasjonsdirektør ved Sørlandet sykehus til NRK.

Fra mai 2014 vil sykehuset opprette en «tverrådig bemanningsenhet» hvor tjue årsverk vil få opplæring over flere avdelinger. Føreland mener dette vil gi mer rettferdig fordelte vakter, hindre kompetansefall og gjøre det lettere å gi arbeidsplass til dem som nå kan kreve full jobb.

Nina Føreland

Nina Føreland mener lovendring gir utfordringer til sykehuset, men at de nå er i gang med tiltak.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Men vi er selvsagt avhengige av at arbeidstakere er fleksible og det må de som går over i høyere stilling fremdeles måtte være, sier Føreland.

Hun mener likevel at den nye lovendringer har skapt utfordringer for sykehuset og at de fremdeles ser på ulike tiltak for å gjøre det lettere når en større andel av de ansatte vil kreve høyere stilling.

Et hinder for utvikling

Nå får kanskje også jeg mulighet til å planlegge en sommerferie.

Cathrine Aanesen

Etter tre års sykepleierutdannelse fullførte Aanesen studiene i 2011 og gikk raskt i jobb på akuttmottaket Sørlandet sykehus.

For å fylle opp vaktlista hundre prosent har hun vært nødt til å jobbe på tre andre avdelinger. Det mener hun er et hinder for å oppnå spesialkompetanse.

Hun poengterer også at for å få opplæring på mange av apparatene, kreves det ofte en høy prosentstilling.

– Det er vanskelig å holde seg oppdatert på så mange forskjellige områder. Man ønsker å få kompetansen sin mest mulig spisset og bli god der man er.