NRK Meny
Normal

Lokale partilag straffes økonomisk for regelbrudd

Partiene Rødt, SV, Kystpartiet og Demokratene blir hardest rammet av at partilag i kommuner og fylker har brutt regler de må følge for å få statlig partistøtte.

Politiske partier i Norge

Flere lokale partilag mister partistøtte fordi de har brutt reglene.

Foto: NRK

Partilovnemnda har fattet 123 vedtak om å holde tilbake partistøtten for 2015.

Det tapte beløpet på grunn av regelbrudd er for alle partier til sammen på vel 600.000 kroner, får NTB opplyst hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, som administrerer ordningen.

Terje Svendsen

Leder i Demokratene, Terje Svendsen har lovet å rydde opp i eget parti.

NRK har nylig fortalt at Demokratene Norge risikerer å miste partistøtten på grunn av økonomisk rot. Det kan bety 180 000 kroner i tapte inntekter.

Har ikke holdt fristen

Rødt i Sør-Trøndelag går glipp av cirka 128.000 kroner, som dette fylkeslaget ville ha fått utbetalt i år dersom rapport om lagets inntekter i 2013 var blitt sendt til Statistisk
sentralbyrå (SSB) i tide.

Siste frist var 30. september 2014.

Tilsvarende regelbrudd fører til at Rødts lokallag i 13 kommuner heller ikke får statsstøtte i år.

Enda verre går det for SV, der 16 lokallag og Sosialistisk Ungdom (SU) i Troms mister statsstøtte.

Frp taper minst

Oversikten over Partilovnemndas vedtak er nylig sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Blant partiene representert på Stortinget ser det ut til at Fremskrittspartiet har hatt best orden på innrapportering av inntekter til SSB.

Bare to lokallag i dette partiet mister den statlige partistøtten.

Tilsvarende tall for Kristelig Folkeparti er fire, Arbeiderpartiet og Høyre åtte hver, Venstre ni og Senterpartiet ti. Miljøpartiet De Grønne mister partistøtten til tre lokallag
og fylkeslaget i Møre og Romsdal.

Partier i oppløsning

Oversikten fra Partilovnemnda tyder på at flere partiorganisasjoner nærmest er i oppløsning. Dette gjelder spesielt Demokratene i Norge, der ni fylkeslag, fire lokallag og
ungdomsorganisasjonen mister statsstøtte i år.

Partilovnemnda, ledet av lagdommer Ørnulf Røhnebæk, har også vedtatt å holde tilbake statsstøtte til Kystpartiets fylkeslag i Aust-Agder, Vest-Agder, Sør-Trøndelag og Finnmark, i tillegg til sju av partiets lokallag og fem fylkeslag for Kystpartiets Ungdom.

Samfunnspartiet og Kristent Samlingsparti mister partistøtten til de sentrale partiledd, hvis slike fortsatt finnes. Samefolkets Parti mister årets partistøtte til lokallag i kommunene Alta, Kautokeino, Karasjok og Nesseby.