Lavere avgift

Går inn for  å senke bompengeavgiften 7200 kroner til 6000 kroner i året.

Bomringen rundt Kristiansand
Foto: Kjell Pedersen / NRK

Areal- og transportutvalget i kristiansandsregionen vedtok fredag å anbefale at månedstaket for bompengebetaling senkes slik at det maksimalt skal betales for 50 passeringer pr. måned i stedet for 60.

Dette fører til at den maksimale belastningen for abonnentene blir 6000 kroner i året i stedet for 7200 kroner.

En generell senkning av det foreslåtte takstnivået i Samferdselspakken vil føre til en vesentlig forlengelse av bompengeperioden. Det opplyser kristiansandsordfører Jan Oddvar Skisland og prosjektleder i ATP, Øystein Holvik i en pressemelding.

 

Det vil også arbeides videre med å øke det statlige bidraget til Samferdselspakken for kristiansandsregionen.

Dersom dette lykkes vil det bidra til å fremskynde utbyggingen av Vågsbygdveien. Bystyret i Kristiansand og fylkestinget i Vest-Agder fatter de endelige lokale vedtak om Samferdselspakken.