Kritiske til vindmølleplaner

Villrein og ønsket om uberørt natur stikker kjepper i turbinhjulene i Åseral.

Befraing vindkraft Åseral

Lokalpolitikere fra Åseral, Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Vest-Agder og NVE var i dag på befaring i områdene der det er søkt om å sette opp vindmøller.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Befaring vindkraft Åseral

Det er stor lokal motstand mot utbygging i området Stuttjørnheii.

Foto: Odd Rømteland / NRK

I dag har Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, og flere andre aktører vært på befaring i Åseral kommune, der det er søkt om plassering av 39 vindmøller.

Det er svenskeide Nordisk Vindkraft AS som ønsker å bygge ut et 14 200 mål stort område nordvest for Kyrkjebygda.

De ønsker å sette opp vindturbiner på opp til 140 meters høyde i områdene Skveneheii (28 vindturbiner) og Stuttjørnheii (11 vindturbiner). I tillegg til turbinene, inngår 26 kilometer internveier og nye strømlinjer i planene.

Kritiske

Flere aktører er kritiske til utbyggingen. Åseral kommunestyre har vendt tommelen ned for planene, mens Fylkesmannen i Vest-Agder og fylkespolitikerne særlig har innsigelser mot utbyggingen på Stuttjørnheii.

Tom Egerhei

Miljøvernsjef Tom Egerhei sier det er viktig å verne villreinens områder.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Miljøvernsjef Tom Egerhei sier Fylkesmannen er imot planene, fordi det er viktig å verne villreinens områder.

– Man skal være restriktive med nye, store inngrep i dette området. Området begynner å få større verdi som villreinområde og det er viktig å sikre det for framtida. Først og fremst må vi sikre det mot unødig forstyrrelse og ferdsel, sier Egerhei.

Han sier Fylkesmannen ikke har noe imot utbygging i sørområdet Skveneheii.

– Så er det spørsmål om det kan finnes noen mellomløsninger og det må vi se på i meklinga, sier Egerhei.

– Må tenke langsiktig

Politikerne mener vindmøllene blir synlige både fra turområder øst for Knaben, områder sør for Bortelid og Ljosland og fra Eikerapen. De nærmeste møllene vil komme cirka tre kilometer fra Kyrkjebygda.

Oddmund Ljosland

Ordfører Oddmund Ljosland sier turistkommunen Åseral må tenke på hvordan arealene brukes.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

Ordfører Oddmund Ljosland sier det som er positivt med prosjektet, er at det kan skape fem til ti varige årsverk i kommunen. I tillegg vil det bli mye aktivitet knyttet til bygginga.

Det Ljosland mener taler imot er den lokale motstanden, både fra fastboende og hyttefolket og at man er i et område som vil kunne påvirke villreinen negativt.

– I tillegg må en reiselivskommune som Åseral tenke på hvordan vi bruker arealene våre.

– Jeg har ramlet ned på at vi i dag må si nei. Dersom vindkraft blir viktig i framtida, vil kommunene i innlandet få en ny sjanse til å si ja, men det må bli i neste generasjon. Vi må tenke langsiktig, sier Ljosland.

Mye vind

Dag Veberg, styreleder i Britek, som er ett av de to selskapene som står bak utbygginga, sier han ikke regner med å få svar på om det blir utbygging før mot slutten av 2015.

– Grunnen til at vi ønsker å bygge ut her er at det er mye vind her, nærhet til nett og et konfliktnivå som kan være mulig å håndtere.

Veber sier det er uklart om det er aktuelt å bygge ut bare Skveneheii, fordi det er uvisst om det vil lønne seg.

Det er NVE som skal si ja eller nei til konsesjon, men saken kan til slutt havne på regjeringens bord.