Kritiske til nytt politisk forslag

MDG i Kristiansand er kritiske til et nytt forslag som sier at medlemmer av bystyret ikke kan henvende seg direkte til de ulike etatene i kommunen, men må gå via rådmannen. Forslaget skal behandles i bystyret i ettermiddag.