Hopp til innhold

Kritisk til nytt bygg: – Ein ruvande boks

Glitre Nett skal byggje ein ny transformatorstasjon i eit område med ærverdig arkitektur. Det vekkjer reaksjonar.

Glitre Nett skal bygge ny trafostasjon

Her skal Glitre Nett byggje ein ny trafostasjon. Arkitekturopprøret i Kristiansand reagerer på utforminga.

Foto: Glitre Energi

– Det går fint å lage ein fasade som passar betre med arkitekturen i området og som er tilpassa staden.

Det seier André Seljestad Knudsen. Han er leiar i Arkitekturopprøret i Kristiansand.

Han ønskjer at den nye transformatorstasjonen som skal byggjast i Vestre Strandgate skal passe betre inn med omgivnadene.

– Etter kvart opnar det opp ein mathall i området òg. Håpet er jo at det skal vere sosialt og triveleg. Det å ha ein svær teglboks som ruvar vil mest sannsynleg øydeleggje for området rundt, meiner Seljestad.

Krav til utforming

Det er Glitre Nett som har ansvar for transformatorstasjonen som skal byggjast i Vestre Strandgate, like ved Tollboden.

Byggeprosjekt Vestre Strandgate, Kristiansand

Like bak desse murbygningane skal den nye trafostasjonen byggjast.

Foto: Kristin Olsen / NRK

– Utforminga av eit slikt bygg har ein del krav, og det er lagt ein del føringar frå NVE. På grunn av innhaldet i bygget vil det skilje seg ut frå dei andre bygningane i området.

Det seier Nils Tore Augland, kommunikasjonssjef i Glitre Nett.

Han seier vidare at dei likevel har prøvd å ta omsyn til omgivnadene.

– Vi har lagt vekt på at fasaden skal spelast så godt som mogleg opp mot dei eksisterande bygga i området, og gi dei høge veggane eit roleg uttrykk.

Også Kristiansand kommune har vore involvert i utarbeidinga av bygget.

Byggeprosjekt Vestre Strandgate, Kristiansand

Byggearbeidet er godt i gang på staden.

Foto: Kristin Olsen / NRK

Peikar på Trondheim

Likevel meiner André Seljestad Knudsen i Arkitekturopprøret at det er mogleg å få transformatorstasjonen til å passe betre inn.

– I Trondheim finst det transformasjonsstasjonar bygd i mur. Dei er store og fine, og dei gjer akkurat den same oppgåva, seier Knudsen.

Knudsen meiner det er viktig å skilje mellom moderne og modernistiske bygg.

Han understrekar at eit bygg kan vere moderne utan å ha ein modernistisk stil.

– Moderne er jo ikkje nødvendigvis at det skal vere ein firkanta kloss. Det handlar om at standarden lever opp til krava i 2023.

Han er oppteken av at stilen til arkitekturen ikkje bør avgjerast av nokre få, men at folket si meining også bør bli høyrd i slike samanhengar.

– Folk vil ha estetisk vakker arkitektur rundt seg. Dersom nokre få skal bestemme kva som er arkitektur for vår tid er det udemokratisk.

null
Spiller nå
AnneMa liker ikke Digipost! 01:22
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 1,32 kr
Dyrest kl. 18 1,78 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 6,2 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,8 kr En vask
  • Varmeovn 1,5 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jan 2023 – jan 2024
    + 8,7 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5 %