Mener Bibelen har blitt oversatt feil

Bibeloversettelsen fra 2011 er ikke oversatt ord for ord fra grunnteksten, hevder Morten Klepp Beckmann. Han har skrevet doktorgradsavhandling om emnet på Universitetet i Agder.

Mann les Bibelen og ber

Den nye oversettelsen av Bibelen ble utgitt 19. oktober 2011.

Foto: Colourbox.com

«Bibel 2011 er oversatt direkte fra grunnspråkene til et moderne norsk der Bibelens rikdom av bilder og poesi er bevart», står det på Bibelselskapets nettsider.

Doktorgradsstipendiat Morten Klepp Beckmann har sett nærmere på dette, og kommet til en annen konklusjon. Han hevder den nye oversettelsen legger bestemte føringer for hvem Jesus er, og ikke lar leseren selv tolke.

– Det jeg har funnet ut av i min avhandling er at oversettelsen ikke har blitt nærmere grunnteksten, men forklarer teksten for leseren, for å sikre en bestemt forståelse av hvem Jesus er, sier Beckmann, som jobber som universitetslektor i religion ved UiA.

Ord for ord?

Han forsvarte sin doktorgradsavhandling forrige uke. Beckmann har forsket på hvordan forskjellige hensyn og interesser påvirker oversettelsen av Bibelen, og har nærlest utvalgte tekster om Jesus fra både Det nye og Det gamle testamente.

– Det vil være i tråd med det konkordante og det litteraturvitenskapelige prinsippet å beholde tvetydigheten, flertydigheten og mangfoldet som ligger i teksten, og la den stå åpen. Så får leseren komme på banen som fortolker, sier Beckmann.

Å oversette Bibelen er ingen enkel affære, og de to tidligere oversettelsene fra 1959 og 1978 ble gjort med såkalte idiomatiske oversettelsesprinsipper, som vil si å oversette tekstens mening. 2011-oversettelsen ble markedsført med at den hadde en konkordant oversettelse, som vil si ord for ord.

Nye Bibelen

Den nye oversettelsen av Bibelen ble en bestselger da den ble utgitt.

Foto: Thomas Anthun Nielsen / NRK

– Et nokså avansert fagområde

Beckmann hevder at oversettelsen har blitt preget av dogmene til kirkemøtenes teologi fra 300-500-tallet, og dermed lukket for andre fortolkninger.

– Kritikken jeg kommer med er også delt av oversettere som har vært med, og flere av dem er sterkt kritiske til valgene som har blitt gjort i ettertid, sier han.

Generalsekretær Ingeborg Mongstad Kvammen i Bibelselskapet har ikke lest Beckmanns doktoravhandling, men har denne kommentaren til Beckmanns påstander:

– På generelt grunnlag er bibeloversettelse et nokså avansert fagområde, og det vil kanskje farge prosessen når en oversetter Bibelen til kirkelig bruk, sier hun.

Forventer debatt

Beckmann håper doktoravhandlingen får konsekvenser.

– Jeg forventer en debatt om saken, og at Bibelselskapet blir nødt til å forholde seg til det arbeidet som har blitt gjort, sier han.