Bilder fra Dagsrevyen i 1965 fra det nye bygget til bilsakkyndige i kristiansand

Kristiansand: Bilsakkyndige i nytt hus - 1965 (uten lyd)

Bilder fra Dagsrevyen i 1965 fra det nye bygget til bilsakkyndige i kristiansand