Krigsminner sikret for framtida

Krigsminner på Lista i Farsund er nå sikret for fremtiden. Lister forvarshistoriske forening får kjøpt hele hangaren og kan dermed sikre utstillingen. Museet er nå åpent for publikum to dager hver uke .