Krever flere og bedre skilt

Skiltingen fra E18 og ned til Arendal er så dårlig at turistene rett og slett kjører forbi, mener byens reiselivsnæring. Se video!

Video Finner ikke Arendal

På E18 på vei østover mot Arendal er det to skilt som markerer avkjørselen ned til byen - men det er tydeligvis ikke nok.

Mange sjåfører finner ikke fram, og dermed går Arendal glipp av flere turister, mener byens reiselivsnæring.

- Anonym skilting

Flere ganger i uken får hotellene i Arendal telefoner fra gjester som har kjørt seg vill på vei til byen, sier Eindride Lorentzen, direktør på Clarion Tyholmen hotel.

– Sånn som det er nå så er det skiltet som til hvilket som helst småsted. Vi ønsker noe som forteller at man nå kommer til en stor og fantastisk sommerby, sier Lorentzen.

Et samlet reiseliv stiller seg i dagens Agderposten bak kravet om bedre skilting inn til Arendal sentrum. Men Statens Vegvesen vil per i dag ikke gi løfter om nye skilt, de mener skiltingen er bra nok som den er.

– Til Arendal er det skiltet som til alle andre byer langs E18, sier Kjell Pedersen, senioringeniør i vegvesenet.