Kontantstøtten økes til 7.500

I dag øker kontantstøtten fra 6.000 til 7.500 kroner per måned, som et resultat av budsjettforhandlingene med regjeringen for 2017. Kontantstøtten gis til foreldre med barn fra ett til to år, og foreldre med adoptivbarn som ikke har begynt på skolen.