Kjendis-sexolog må ta mer betalt: – Vil ramme mange mennesker

Mennesker som sliter med kjønnsidentitet kan miste et viktig tilbud dersom sexolog Esben Esther Pirelli Benestad mister driftstilskuddet han til nå har fått av Grimstad kommune.

Esben Ester Pirelli Benestad

Det mener i hvert fall sexologen selv.

– Dette vil ramme mennesker som sårt trenger denne ekspertisen og som er en svak gruppe i utgangspunktet, sier Benestad som har blitt landskjent gjennom sitt arbeid.

Det hele startet da Benestad ble alvorlig syk.

Mister driftstilskudd

Benestad solgte fastlegepraksisen til en annen lege med betingelse om at han selv skulle få jobbe der. Han gikk inn på det som kalles «delt liste», noe som innebar at han delte fastlegepraksis og pasientliste med en annen lege.

Det er nettopp det som skaper problemer for ham nå.

– Det viser seg at dette er en ordning som egentlig er beregnet på leger som er på vei ut, og at ordningen har en tidsbegrensning. Nå går tiden ut, og dermed står jeg uten tilskudd.

Esben Esther Pirelli Benestad

Esben Esther Pirelli Benestad har i en årrekke arbeidet med mennesker som har utfordringer knyttet til sin egen kjønnsidentitet.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Driftstilskuddet fra kommunen har blant annet bidratt til at Benestad har hatt mulighet til å gi gratis veiledning til psykologer, psykiatere og andre som kommer opp i sexologiske problemstillinger ved skoler eller institusjoner.

Om tilskuddet fra kommunen faller bort, kan han ikke fortsette med dette, og ifølge Benestad selv, vil det bli for dyrt å leie ham inn.

I tillegg må han begynne å ta full betaling av sine klienter, noe som vil bli dyrt for den enkelte.

– Må erkjenne at det er noe som heter sexologi

Benestad kan ikke få tilskudd som sexolog, da Norge ikke autoriserer spesialister i klinisk sexologi.

Benestad mener at det er på høy tid at det gjøres noe med dette.

– Staten har utdannet sexologer på Universitetet i Agder helt siden 2001. Det norske helsevesenet må erkjenne at det er noe som heter sexologi og at sexologer må tas i bruk, sier han.

Geir Bøhler

Fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF, Geir Bøhler.

Foto: NRK
Thomas-Thea Kathrine Gjestland

Thomas-Thea Kathrine Gjestland mener Benestads kompetanse er viktig.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF, Geir Bøhler, sier at det jobbes med å ferdigstille en regional plan for avtalespesialister, men han vil ikke gjøre noen vurderinger av Benestads rolle før denne planen foreligger.

– Det er viktig at nye driftsavtaler blir etablert innen områder vi vet har, og vil ha, de største behovene i årene fremover. Da er det nødvendig å se på alt, sier Bøhler.

– Redd det ikke kommer raskt nok

Thomas-Thea Kathrine Gjestland som selv har fått god hjelp til å stå fram som transperson, reagerer sterkt på situasjonen Benestad har kommet i.

– Det er forferdelig trist. Det er mange mennesker som trenger Benestads kompetanse.

Gjestland tror det på sikt vil komme en ordning som gir medisinsk hjelp til denne gruppen, men er redd for at det ikke vil skje tidsnok til å redde Benestads praksis.

Siste nytt fra NRK Sørlandet