Hopp til innhold

Kilden må trolig si opp folk

Kilden teater og konserthus i Kristiansand går med underskudd og må trolig nedbemanne. Direktøren mener de får tildelt for lite penger.

Fra premieren på «Don Giovanni» ved Kilde Opera 2022.

Kilden teater og konserthus består blant annet av Kristiansand Symfoniorkester, Kilden Teater, Kilden Opera og Kilden Kultur. Her fra operaforestillingen "Don Giovanni", tidligere i år.

Foto: John Reading

– Vi må redusere kostnader for å få balanse i driften og for å håndtere vedlikehold av bygg og utstyr i årene som kommer. Det sier administrerende direktør Harald Furre i en pressemelding.

Etter at budsjettet for neste år er satt opp viser det røde tall.

Kulturbedriften ligger an til å gå med 5 millioner i underskudd.

Det vil trolig føre til nedbemanning.

– Det anslås at antallet årsverk i løpet av 2023 må ned med 10 til 15, opplyser Furre.

Informerte de ansatte

De ansatte ble onsdag morgen orientert om de økonomiske utfordringene til arbeidsplassen sin.

Furre skylder på manglende bevilgninger som årsak til at kostnadene nå må reduseres.

– Den økonomiske situasjonen skyldes særlig at bevilgninger fra stat, fylket og kommunen ikke kompenserer for lønns- og prisvekst, sier Furre.

Harald Furre

Direktør ved Kilden teater og konserthus Harald Furre, sier at flere tiltak kan bli satt inn for å få budsjettet i balanse.

Foto: Kilden teater og konserthus

Fagforeningene ved Kilden teater- og konserthus i Kristiansand vil derimot jobbe for å unngå oppsigelser og skjerme de ansatte når Kilden må redusere utgiftene.

– Vårt hovedfokus vil jo være å fokusere på alt annet nedbemanning og snu hver stein som går an. Det sier tillitsvalgt for de ansatte i Fagforbundet Gro Kristensen til NRK.

Kilden teater- og konserthus

Kilden teater og konserthus i Kristiansand har rundt 244 årsverk. Dette kan snart bli redusert.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

Korona-ettervirkninger

I tillegg til at Kilden, ifølge pressemeldingen mangler millioner, sliter de også med billettsalget.

– I 2022 sliter vi med ettervirkninger av korona som gjør at publikumstilstrømmingen og billettinntekter ikke er tilbake på samme nivå som før pandemien.

Av andre tiltak som vurderes er ifølge Kilden, lavere aktivitetsnivå og sommerstenging.

Heimanifrå på Kilden teater og konserthus

Fra oppsetningen "Heimanfrå" ved Kilden teater. Etter koronaen har billettsalget gått tregere.

Foto: Nico Hagen

Trangere tider?

NRK har kontaktet flere andre teatre i Norge med spørsmål om den økonomiske situasjonen. Ved Rogaland Teater er de derimot ikke i samme situasjon som i Kristiansand.

For vår del er det ingen planer om nedbemanning, sier informasjonssjef Pernille Kaldestad.

Hun synes det er vanskelig å si om dette vil bli situasjonen for flere teater- og kulturhus i fremtiden, men ser helt klart at det tidene kan bli trangere.

– Det er uten tvil en krevende situasjon mange nå befinner seg i, skriver Kaldestad.

Rogaland Teater

Rogaland Teater har ingen planer om nedbemanning.

Foto: Byantikvaren / Stavanger

Hans Antonsen, direktør i Det Norske Teater, skriver til NRK:

Vi merkar og den årvisse underkompensasjonen i alle år med Solberg-regjeringa på ca 0,5% underkompensasjon, som overraskande for oss vart toppa med ein underkompensasjon på 1% i Trettebergstuens budsjett for 2023. Drifta er svært stram og prioriteringane harde. Når det likevel ikkje er aktuelt med nedbemanning her, er det fordi vi i haust har lukkast med å vinne publikum tilbake.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
Hvem er NRKs nye ekspert? 00:45
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 04 1,37 kr
Dyrest kl. 18 1,52 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 6,2 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,8 kr En vask
  • Varmeovn 1,5 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jan 2023 – jan 2024
    + 8,7 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5 %