NRK Meny
Normal

Kilden må spare

Byggekostnadene for det nye kulturhuset Kilden i Kristiansand må reduseres med omlag 50 millioner kroner. Årsaken er et ustabilt byggmarked.

På møtet i ettermiddag ble styret orientert av prosjektledelsen om hvordan reduksjonene kan gjøres.

Det er på det rene at rammen for bygget på 1,1 milliarder 2003-kroner skal holdes. Målet nå er å få så stor reserve i budsjettet som mulig. Derfor skal det fram mot styremøtet 7. mai lages en helt ny kalkyle for prosjektet.

Et av alterbativene er å gjøre bygget 10 000 kubikkmeter mindre.

Verkstedet

En ev tingene prosjektledelsen i ettermiddag foreslo for styret va å fjerne 4. etasje av bygget og legge kontorene som skulle være der til 2. etasje på sydsiden. I tillegg skal restauranten flyttes til takoppbygget.

Kulturhusets verksted er foreslått flyttet ut av huset til en annen tomt. Alt dette for å redsuere byggets volum. I tillegg foreslås det å revurdere romplanen.

Styreformann Stein Hannevik er opptatt av at de kunsteriske rommene ikke skal forringes. Det får han langt på vei innfridd. Det var et uttalt mål at hverken teatersalen eller konsertsalen skal røres på grunn av reduksjonene. Videre ble det presisert at byggets arkitektoniske uttrykk ikke skal endres.

Byggereserven

For å starte et byggeprosjekt på størrelse med Kilden er det nødvendig med en god slump penger i reserve. Det er på grunn av all usikkerheten i dagens byggmarked.

- Det er problemer med å skaffe materialer og arbeidskraft og leveransene er usikre. Derfor må vi had en slik byffer, sier styreformann Stein Hannevik.

I dag er reserven på 90 millioner kroner eller 15 prosent av entreprisekostnaden. Dersom styret på møtet 7. mai velger det mest radikale alternativet som ble presentert i dag, kommer byggereserven opp i 172 millioner kroner eller 31 prosent av entreprisekostnaden.

- Det kan vi leve med, sier Hannevik.