NRK Meny
Normal

Kaller sykehusdirektøren inn på teppet

De tillitsvalgte ved sykehusene i Arendal og Flekkefjord jobber for at sykehusdirektøren skal utsette avgjørelsen om fremtiden til de to sykehusene.

Jan Roger Olsen

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen skal blant annet møte de tillitsvalgte ved sykehusene i Arendal og Flekkefjord torsdag.

Foto: Svein Sundsdal

Direktør på Sørlandet sykehus, Jan Roger Olsen, skal torsdag delta i et møte i bystyresalen i Arendal, der han vil få spørsmål om den reviderte utviklingsplanen for Sørlandet sykehus 2030.

På møtet vil tillitsvalgte ved sykehusene i Arendal og Flekkefjord, representanter for Flekkefjord og Arendal kommuner, aksjonsgrupper for lokalsykehusene og flere andre få stille direktøren spørsmål om framtidas organisering av sykehusene, i forkant av styremøtet senere i januar.

– Mangler kunnskap

Tove Skyttemyr

sykehusforkjemper Tove Skyttemyr.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Sykehusforkjemper Tove Skyttemyr sier målet med møtet er å få direktøren og sykehusstyret til å utsette vedtaket om den reviderte utviklingsplanen for sykehuset.

– Vi håper direktøren tar innover seg at den nye modellen bør ut på høring, og at det mangler analyser for hvordan den nye modellen vil påvirke kommuner og innbyggere i praksis, sier Skyttemyr.

28. januar skal sykehusdirektør Jan Roger Olsen levere sin innstilling for utviklingsplan 2030 til sykehusstyret, men allerede forrige uke fortalte han om deler av innholdet.

Han sa da blant annet at det ikke er mulig å få til en økonomisk bærekraft med tre «vaktbærende» sykehus innenfor alle områder, slik det er i dag.

Glad for at han tar seg tid

Skyttemyr sier det er flere som ønsker å forsikre seg om at direktøren har sett alle sider av saken.

– Det er viktig at han får høre alle sider av saken. Dette skal være en bred og åpen prosess, så vi setter pris på at han tar seg tid til å møte oss, sier Skyttemyr.

– De fleste av oss har et stort ønske om at denne styresaken skal blir utsatt til alle sider faktisk er belyst.

Stortinget skal lage en ny nasjonal sykehusplan. Men styret i Sørlandet sykehus har gjort det klart at de vil gjøre et foreløpig vedtak om ny utviklingsplan på styremøtet 5. februar. Stortingsrepresentant har tidligere advart styret mot å gjøre vedtak.

– Helseminister Bent Høie har også sagt at man ikke skal gjøre noen vedtak innenfor sykehusstruktur før den nasjonale helseplanen foreligger til høsten. Det er litt forunderlig at man da driver med foreløpig vedtak her. Vi ønsker å spørre direktøren hva som ligger i termen «foreløpig vedtak». Er det noe som eksisterer? spør Skyttemyr.