K5 møtes

Forhandlingsutvalget i K5 skal møtes i Kristiansand i dag for å diskutere veien videre. Tidligere denne uka ble det flertall mot å slå seg sammen med Kristiansand i både Songdalen, Søgne, Birkenes og Lillesand.

k5