Jan Roger Olsen om sykehus-saken

Styreleder Jan Roger Olsen sier at de legger ned traumemottaket og akuttkirurgien i Flekkefjord for å gi et best mulig sikkerhet for pasientene

Jan Roger Olsen håper dette vedtaket blir godkjent videre oppover i systemet