Betinget ja til vindmøller i Birkenes

Birkenes kommunestyre har i kveld nok en gang sagt ja til å bygge en vindmøllepark. Men denne gangen er betingelsene formulert som en innsigelse. Dermed er det få som tror at vindmøllene noen gang blir realisert.

Birkenes kommunestyre har i kveld nok en gang sagt ja til å bygge en vindmøllepark. Men denne gangen er betingelsene formulert som en innsigelse. Dermed er det få som tror at vindmøllene noen gang blir realisert.

SE VIDEO: Det var stort flertall for kveldens vedtak, som mange tolker som et negativt vedtak, selv om det er formet som det motsatte.

Etter en kort debatt i kommunehuset i kveld, samlet et klart flertall seg om Høyres forslag, som går ut på å tillate utbygging med en rekke betingelser knyttet til etableringen.

Forhandlingsretten sikret

Ragnhild Borø Svaland

Ragnhild Borø Svaland (Sp), trådte inn som vararepresentant på grunn av inhabilitet hos en fast møtende representant.

Foto: Leif Dalen / NRK

– Poenget med innsigelse er at vi da får en forhandlingsrett etterpå, sier Senterpartiets Ragnhild Borø Svaland. Hun trådte inn som vararepresentant på grunn av inhabilitet blant en av de fast møtende representantene.

Hun hadde ønsket seg et klart nei, men mener vedtaket er så nær et nei man kan komme.

Motstanderne fornøyd

Det omforente vedtaket førte til at motstanderne av vindmølleparken kunne gå fra kommunestyremøtet i kveld med brede smil om munnen.

For eksempel Terje Ånesland i gruppa Motvind, som har kjempet mot vindmølleplanene.

– I praksis et nei

Terje Ånesland

Terje Ånesland fra Motvind, som har kjempet mot vindmølleplanene, mener vedtaket i praksis er et nei til etablering av vindmøllepark i Birkenes.

Foto: Leif Dalen / NRK

– Det er klart vi hadde håpet på et klart nei til utbygging, men vi skjønte fort hvor landet lå hen, så dette var det beste vi kunne håpet på, sier han.

– Punktene er så strenge at det i praksis er et nei, mener Ånesland.

Økonomisk kompensasjon

To av de mange kravene fra politikerne går blant annet ut på å flytte turbiner og gi økonomiske kompensasjoner både til kommune og grunneiere.

Inntektskravet fra kommunestyret er på 375 millioner kroner i løpet av 25 år.

– Vedtaket er helt latterlig, sier Aps Anders Christiansen til fvn.no.

Forrige gang kommunestyret debatterte spørsmålet var i november. Da ble det knappest mulig flertall for, men det positive vedtaket måtte behandles på nytt fordi en av politikerne var inhabil.

Grafikk Vindmøller Birkenes

Grafikk av hvordan det vil bli seende ut med vindmøller på Heimdalknuten, ett av områdene E. ON vil bygge vindmøller. Totalt planlegges 57 vindmøller.

Foto: Grafikk: E.ON

Stort område

Områdene som er søkt bygget ut, ligger nord for Birkenes sentrum, og vil utgjøre en av de største vindkraftparkene som er under planlegging i Norge. Arealet er 25.000 dekar.

Det er selskapet E. ON som planlegger å bygge parken på områdene Storehei, Odderhei og Bjelkeberg.

NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) skal avgjøre saken, men avgjørelsen kan bli anket til Olje- og energidepartementet. Og nå har altså kommunestyret gjort seg selv til ankeinstans med kveldens vedtak.

Det er antatt at vedtaket fra Birkenes kommunestyre vil bli tillagt stor vekt.

Se hvordan utbyggingen er planlagt