NRK Meny
Normal

16 skoler må dele på fire svømmebasseng

At 16 skoler må dele på fire svømmebasseng går ut over svømmeopplæringa, mener foreldre i Arendal. Norges Svømmeforbund mener det bygges altfor få svømmehaller.

Basseng

Norges Svømmeforbund mener elever bør ha 40 timers svømmeopplæring fra 1. til 4. trinn, mens de fleste får mellom 10 og 20 timer.

Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

– Jeg synes ikke det er bra nok. Mange lærer av sine foreldre, men dessverre gjør ikke alle det. Derfor bør dette være et tilbud i skolen, sier FAU-leder Bente Nygård ved Stuenes skole.

Det er kommunenes ansvar å gi alle elever en god og tilpasset svømmeopplæring i skolen, men hvor mye svømming en elev får, kommer helt an på hvor eleven bor.

Flere foreldreutvalgsledere NRK har vært i kontakt med mener opplæringa er for dårlig.

– Det må bygges større og flere basseng. Nå får ikke alle den opplæringa de trenger, sier Nygård.

Er enig

Kultursjef i kommunen, Linda Sætra, er enig i kritikken fra foreldreutvalgene og innrømmer at opplæringa er for dårlig.

– Vi ser at det er et stort behov for å oppgradere noen basseng og gi et bedre svømmetilbud. Svømmehall har vært en viktig sak i mange år og vi vil forfølge den saken. Det er en av våre hovedprioriteringer de neste fire årene, sier Sætra.

Hun sier at få mangelen også går ut over lag og foreninger som ikke får det bassengtilbudet de har hatt tidligere.

– Det går ut over den allmenne svømmeopplæringa og hvorvidt de som bor her kan svømme, sier Sætra.

Hun lover at politikerne i løpet av denne planperioden skal utrede behovet for en svømmehall, hvilken type svømmehall og hvor den skal ligge.

– For lite, for seint

Jan Kjensli i Norges svømmeskole og Norges Svømmeforbund synes lite om at det er svært varierende hvor mye svømmeopplæring som gis. Han mener også at de alle fleste elever får altfor lite svømmeopplæring.

Jan Kjensli, Norges svømmeforbund

– Skolen er den aller viktigste arenaen for å lære svømming.

Foto: Norges Svømmeforbund

– De fleste skoler rapporterer at de tilbyr 10–20 undervisningstimer fra 1. til 4. trinn. Det er altfor lite. Vi mener det må ligge opp mot 40 timer. Det er det svært få skoler som tilbyr, sier Kjensli.

Et annet problem i skolen er at svømmeopplæringa som regel starter for seint, mener Kjensli. De fleste starter på 3. eller 4. trinn, og da blir det alt for knapt med tid til å lære seg det man skal kunne når man går ut av 4. trinn.

– Aller helst må man starte på 1. trinn slik at man kan se hvordan elevene ligger an og legge opp undervisninga ut fra det.

Få nye svømmehaller

Mange av svømmehallene som ble bygd på 80-tallet er ikke lenger i drift, samtidig som det i byene har vært befolkningsvekst.

Dermed er det heller ikke nok svømmehaller, mener Kjensli.

– I Oslo ble siste basseng bygd i 1983, mens befolkninga på samme tid har vokst tilsvarende Bergens befolkning. Da blir det dårlig tilgang.