Hun vil ha to fengsler på Agder

Politimester Kirsten Lindeberg er fornøyd med at regjeringen vil prioritere å bygge nytt fengsel på Sørlandet med 300 soningsplasser, men hun ønsker seg to mindre fengsler i stedet for ett stort.

Kirsten Lindeberg

Politimester Kirsten Lindeberg er godt fornøyd med dagens nyhet om bygging av nytt fengsel på Agder.

– Dette er en gledens dag for politiet i Agder, kommunene og kriminalomsorgen som har utredet fengselsbehovet siden slutten av 90-tallet. Behovet har blitt mer og mer prekært de siste årene, så dette var en god nyhet og en fin førjulspresang til Agder, sier Lindeberg til politiets eget nettsted.

Regjeringen foreslår at det på sikt skal bygges et nytt fengsel på Agder med 300 plasser som skal erstatte dagens fengsler i Arendal og Kristiansand.

Stortingsrepresentant fra Vest-Agder, Åse Michaelsen (Frp), sier regjeringen ønsker å satse på et offentlig og privat samarbeid (OPS) når det nye fengselet skal bygges.

Ønsker to fengsler

Politimester Kirsten Lindeberg sier det ikke er avklart om det blir bygget ett stort fengsel med 300 plasser, eller om det blir to fengsler på Agder.

En utredning bestilt av Justisdepartementet og Finansdepartementet høsten 2013 kom med klare anbefalinger om at soningskapasiteten på Agder må fordeles på to fengsler med 150 plasser hver.

Dette støtter Lindeberg.

– Ett av de viktigste argumentene for å bygge to fengsler er at man får en bedre rehabilitering av innsatte, sier hun.

Det er ikke avklart hvor i Agder-fylkene et eventuelt nytt fengsel skal bygges eller når byggingen skal starte.

Både Lillesand, Mandal, Evje og Hornnes, Hægebostad, Vennesla og Froland har ytret ønske om at de ønsker et slikt nytt fengsel med de arbeidsplassene dette gir.

– I rapporten anbefales det at det ene fengselet bør legges nær Kristiansand, mens det andre bør legges nær Arendal. Begge to bør bli ved transportåren E18 og E39 og ligge maksimalt 20 minutters kjøretid fra politistasjonene i Arendal og Kristiansand. Denne anbefalingen stiller jeg meg bak, sier Kirsten Lindeberg.