Høyesterett forkastet anke

Høyesterett har forkastet anken fra en 27-åring som er dømt til forvaring etter drap på samboeren.

Åstedet for drapet
Foto: Odd Rømteland / NRK

27-åringen fikk 12 års forvaring med åtte års minstetid etter et brutalt knivdrap på Fjotland i Kvinesdal i Vest-Agder for to år siden.

27-åringen hevdet at 12 års fengsel ville være tilstrekkelig for å beskytte samfunnet.

Men   Høyesterett avviser dette. Retten mener mannen er så farlig at forvaring er nødvendig. Han er blant annet dømt flere ganger for voldsforbrytelser.

Brutalt knivdrap

I premissene for dommen, peker Høyesterett blant annet på at selve drapet på gården Røynebu 2. februar 2005 var brutalt. Samboeren var drept med seks knivstikk, og Agder lagmannsrett slo fast at den fire år eldre kvinnen var påført store smerter og frykt over tid.

27-åringen er også dømt for flere andre voldspregede forbrytelser. Blant annet legemsfornærmelse mot samboeren og sin egen far, og trusler med kniv mot samboeren. De to hadde vært samboere i drøye tre år, og forholdet hadde vært preget av vold og rus.

Farlig som ung

I høyesterettsdommen peker dommeren også på at mannen tidlig begynte med voldelig kriminalitet. Som 15-åring var han bosatt ved en barnevernsinstitusjon, og truet to miljøarbeidere med kniv før de ble bakbundet og lagt i en bil.

De to ble først løslatt sju timer senere.

- Forholdene ligger nå mer enn 10 år tilbake i tid, men jeg mener likevel at de - især i sammenheng med etterfølgende kriminalitet - får betydning ved vurderingen av gjentakelsesfaren, skriver Høyesterett.

Beskytter ikke

Rettsoppnevnte psykiatere konkluderte i fjor med at 27-åringen har en dyssosial personlighetsforstyrrelse.

Dommerne mener altså at 12 års fengsel ikke er nok til å beskytte samfunnet.

- Han er nå 27 år gammel, og vil være omlag 37 når den alternative fengselsstraffen er sont i sin helhet. Han har i en årrekke vært forsøkt behandlet, uten at det har hjulpet. Og en lengre, tidsbestemt fengselsstraff vil ikke gi samfunnet tilstrekkelig vern, skriver retten i dommen som var enstemmig.