Hopp til innhold

Høye mobbetall på universitet og høgskoler

Studenter blir mobbet av både medelever og lærere. Det kommer fram i et forskningsprosjekt der over 3000 studenter har blitt spurt om mobbing i høyere utdanning.

Studenter sitter i gruppe. Studentkantine med mange studenter. Student sitter alebne.Forsker kikker på rapport. Ext av UIA.

Studenter fra tre universitet og to høgskoler har svart på spørsmål om mobbing i høyere utdanning.

I forskningsprosjektet som nylig er avsluttet, kommer det fram at hele ni prosent av de spurte studentene, sier at de blir mobbet på studiestedet.

– Dette er triste tall. Når så mange sier at de blir mobbet, viser det at vi har et kulturproblem i høyere utdanning i Norge, sier leder av studentorganisasjonen i Agder, Kai Steffen Østensen.

Overrasket over omfanget

Bak forskningsprosjektet står professor Ingrid Lund ved Pedagogisk Utviklingssenter på Universitetet i Agder.

Lund, som tidligere har forsket på mobbing i barnehage, grunnskole og i den videregående skolen, hadde en tanke om at mobbing også forekom i høyere utdanning. Hvor mange som ble mobbet, hadde hun imidlertid ingen aning om før hun startet på forskningsprosjektet.

Funnene har overrasket henne.

– 9 prosent rapporterer at de blir utsatt for mobbing. Det er et utrolig høyt tall. Hvis vi sammenlikner det med tall fra skolen, ligger det langt over, sier Lund.

Ingrid Lund

Professor Ingrid Lund ved Pedagogisk Utviklingssenter på Universitetet i Agder, har stått bak forskningsprosjektet som over 3200 studenter har deltatt i.

Foto: Anne Wirsching / NRK

Skjer ofte i mindre grupper

Undersøkelsene viser at mye av mobbingen skjer når studentene er sammen i mindre grupper, og når læreren eller foreleseren ikke ser det. Ofte handler det om å bli ekskludert.

– Studentene forteller blant annet at de opplever at de ikke duger, siden medstudentene ikke ønsker å ha dem med, sier Lund.

I undersøkelsene har det også kommet fram at lærere også står for noe av mobbingen.

– Studenter rapporterer om lærere som utsetter elever for negativ omtale, sier Lund.

I denne videoen fra Universitetet i Agder, leser noen studentene opp det andre har sagt om ting de har opplevd i studietiden.

Studenter leser opp noen av tilbakemeldingene som har kommet inn gjennom forskningsprosjektet.

– For lite fokus på det psykososiale

Lund mener dagens universitet og høyskoler har mye fokus på det fysiske læringsmiljøet, men at det trengs et løft når det gjelder det psykososiale læringsmiljøet.

Ifølge henne henger det faglige og det psykososiale sammen.

– Vi har mye forskning som viser at elever som trives, lærer mer, sier hun.

Lund mener det er viktig ansatte blir mer bevisste på sin egen rolle og hvilken betydning de har i møte med studenter.

– Vi må begynne å snakke om dette

Østensen i studentorganisasjonen mener tallene som har kommet fram, er oppsiktsvekkende, og at dette må tas tak i.

Kai Steffen Østensen

Leder av studentorganisasjonen i Agder, Kai Steffen Østensen.

Foto: Anne Wirsching / NRK

– Det første vi må gjøre, er å begynne å snakke om dette. Vi må diskutere det på studiestedene. En bevisstgjøring om at slike ting skjer, er kanskje det aller viktigste, sier han.

Velferdspolitisk ansvarlig i Studentorganisasjonen i Agder, Sunniva Flak Fekjær, tror mange vil bli overrasket over det som har kommet fram i forskningsprosjektet.

Sunniva Flak Fekjær

Velferd-politisk ansvarlig i Studentorganisasjonen i Agder, Sunniva Flak Fekjær, ønsker et bedre system for å hjelpe studenter som blir mobbet.

Foto: Anne Wirsching / NRK

– Mobbing forsvinner ikke selv om folk blir eldre. Det skjer både på universitet og i arbeidslivet, sier hun.

3254 studenter fra fem ulike universiteter og høyskoler har deltatt i undersøkelsen. Resultatene fra de forskjellige studiestedene skal være ganske like.

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 05 0,54 kr
Dyrest kl. 10 0,61 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,2 kr 25 min.
  • Dusje 2,4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %