Historisk nullfiske innført

Totalt eller delvis fiskeforbud er nå innført i flere soner av kysten langs Tvedestrand. Kystsonene skal vernes i fem år fremover, i et prosjekt som beskrives som pionerarbeid innen kystvern. Det er første gang det innføres en nullfiskesone i Norge.

Torsken er ofte vill når du tar den på grunt vann

Blant annet hensynet til torskebestanden gjør at det blir nullfiske i en del av strandsonen utenfor Tvedestrand. (Illustrasjon/Arkiv).

Soneforslagene har vært til høring både lokalt og nasjonalt og onsdag ble forskriften fastsatt, skriver Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

Første nullfiskesone

I tre av områdene blir det forbud mot annet fiske enn med håndsnøre, fiskestang, juksa eller dorg.

I ett område blir det forbud mot å høste den truede flatøstersen, mens det i et siste område rett innenfor Furøya blir forbudt med alt fiske, bortsett fra en liten flekk der krabbefiske for barn er tillatt. Krabbene skal ut igjen.

Totalt blir det nullfiske i rundt ti prosent av strandsonen og ulovlig fiske kan bli politianmeldt.

Det finnes ikke andre nullfiskesoner i Norge, hverken langs kysten eller i ferskvann.

Det er mange steder med restriksjoner, for eksempel hummerreservater, men sonen innenfor Furøya blir den første i landet der alle former for fiske er ulovlig.

Det får NRK bekreftet av Fiskeridirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning.

Fem-årsplan

Prosjektet betegnes som både et forsknings- og bevaringsprosjekt, som skal se på hvordan lokalt fiske virker inn på maritime ressurser, samt beskytte bestandene av hummer, østers og torsk.

Forskriften gjelder i fem år fra onsdag og blir et pilotprosjekt i europeisk sammenheng når det gjelder bevaring av kystområder, sier havforsker Torjan Bodvin ved Havforskningsinstituttet til NRK.

Prosjektet vil koste rundt 15 millioner kroner i året.

  • Se kart over indre og ytre bevaringssone på departementets nettsider

– Nyskapende arbeid

Lisbeth Berg Hansen

Lisbeth Berg-Hansen vil finne ut hvordan lokalt fiske påvirker bestandene. (Arkivfoto)

Foto: NRK

Tiltakene, som har blitt beskrevet som «landets strengeste fiskerestriksjoner», skal ifølge pressemeldingen fra departementet øke kunnskapen om lokale maritime ressurser.

– I Norge har vi en sterk tradisjon for nasjonal forvaltning av marine ressurser. Men for å utvikle kunnskapen om innvirkningen fiske har på lokale bestander trenger vi også å samle erfaringer fra lokalt tilpassede reguleringstiltak.

– Fangstavgrensingene i Tvedestrand kommune er resultatet av et pionerarbeid når det gjelder lokal medvirkning i forvaltningen av kystnære ressurser, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Video 8e2a7b1f-50a4-471b-ae24-aa6fb246606a.jpg

SE VIDEO: Fiskerestriksjonene i Tvedestrand blir modell for andre norske kystkommuner. (Arkiv)

– Et unikt vern

Torjan Bodvin

Havforsker Torjan Bodvin er strålende fornøyd med at verneprosjektet er iverksatt. (Arkivfoto)

Foto: Odd Rømteland / NRK

Fiskerestriksjonene er en del av forskingsprosjektet ”Aktiv forvaltning av marine verdier i kystsonen" i kommunen, der det siden 2009 har vært gjennomført en grundig kartlegging av sjøområdene.

Det er ventet at lignende prosjekter blir satt i gang i andre kommuner, i første omgang i Finnmark og på Vestlandet, i samråd med lokalbefolkningen.

Havforsker Torjan Bodvin ved Havforskningsinstituttet mener det er snakk om et prinsipielt viktig vern.

– I Tvedestrand er det unike at vi går inn i en kommune og skal prøve å lage en soneplan for hele kommunen. Det inneholder alt fra en forbudssone til områder som er fritt åpne og tilrettelagt for industri og videreutvikling, sier Bodvin til NRK.no.

Ifølge havforskeren er det vanlige at begrensninger i fisket blir innført på øverste nivå uten særlig lokal medvirkning.

– Det at man her har kjørt hele prosessen med å involvere kommunen er også unikt i europeisk sammenheng, sier Bodvin.

Kritikk fra lokale fiskere

Lokale yrkesfiskere har vært kritisk til fiskerestriksjonene, som de mener tar fra dem livsgrunnlaget.

– Jeg har ingen bitter smak i munnen i det hele tatt. Jeg beklager bare at vi ikke har fått til den dialogen med fiskerne som Havforskningsinstituttet har som tradisjon. Fiskerne er vår viktigste samarbeidspartner. I Tvedestrand har ikke dette fungert og det beklager jeg sterkt. Men det er ikke vi som eventuelt har vond smak i munnen, sier Bodvin.

Også i Lindesnes er det innført store fangsrestriksjoner langs kysten.

– I Lindesnes fungerer det, selv om vi ikke er enige. Det er en lang rekke ting vi ikke er enige om, men vi er enige om å ha en dialog, sier Bodvin.

Video Fiskerstrid i Tvedestrand

SE VIDEO: Yrkesfiskere er oppgitt over restriksjonene i fisket i Tvedestrand. (Arkiv)