NRK Meny
Normal

Her skal MC-folket få P-plass

Kristiansand kommune vil etablere en motorsykkelparkering for "tunge" motorsykler på øvre del av Torvet i sentrum. Ordningen skal evalueres om ett år.

Planer om MC-parkering

Kommunen vil legge til rette for MC-parkering på øvre del av Torvet.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Skisse mc-parkering

Kommunens skisse slik de tenker seg MC-parkeringen plassert.

Foto: Skisse: Kristiansand kommune
Planer om MC-parkering

Motorsyklistene skal få et parkerings- og samlingsområde på Torvet nærmest Håndverkeren.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

En samlingsplass for MC-folk i sentrum har vært et tema i forbindelse med behandlingen av kommunedelplanen for Kvadraturen og det er gitt politiske signaler om at kommunen må legge til rette for dette.

Kommunen mener store tunge motorsykler representerer et spennende innslag i bybildet, og ønsker MC-folket til sentrum.

Fire alternative områder i sentrum har vært sendt ut på høring til berørte gårdeiere, politiet, naboer, handelsstanden og representanter for MC-folket.

«Vi har diskutert innkomne merknader internt og med kontaktpersonen for mc-folket og blitt enige om at en plassering på Torvet nærmest Håndverkeren vil være det beste alternativet på grunn av nærhet til fortauskafeene ved Luihn, Håndverkeren og Vindmølla, flere oppstillingsplasser enn de andre alternativene og ellers lite konflikter», heter det i innstillingen fra byingeniøren som politikerne skal behandle i byutviklingsstyret 19. juni.

Etableres i sommer

Kommunen vil etablere den nye MC-parkeringen allerede i sommer dersom politikerne vedtar forslaget.

Det vil være aktuelt å avgrense bruken til sommersesongen fra 1. april til 30. september.

Det vil heller ikke være lov å bruke parkeringen 17. mai og når det er andre store arrangementer på Torvet.

Parkeringsskiltene vil da bli tildekket for å unngå at MC-parkeringen kommer i konflikt med arrangementene.

Flere innspill

Motorsyklistene selv ønsket fortrinnsvis P-plasser i Rådhusgata/Bryggebakken og Torvet ved scenen ble ansett som det nest beste alternativet.

Men både politiet, Kvadraturen Gårdeierforening, Dampbageriet, Berges bokhandel og Handelens Hus/Skeie Eiendom gikk imot en etablering av MC-parkering i Rådhusgata/Bryggebakken.

Gårdeierforeningen mener at en slik MC-parkering vil føre til at butikkene i området mister viktige korttidsparkeringsplasser og har en negativ effekt på handelsaktiviteten.

Politiet fraråder MC-parkering i Bryggebakken på grunn av relativt stor trafikk i området, samt at drosjene bruker dette området på kveldstid i helgene.

Dette vil kunne komme i konflikt med en MC-parkering, ifølge politiet.

Enige om en løsning

Kristiansand kommune har diskutert merknadene med parkvesenet, by- og samfunnsenheten og kontaktpersonen for motorsyklistene, og er blitt enige om at en plassering på Torvet nærmest Håndverkeren vil være det beste alternativet.

Atkomst må skje fra Kirkegata med dagens skilting.

Parkeringsskilt for tunge motorsykler kan settes opp på eksisterende lysmaster i sonene mellom gangbanene langs den nordre siden av Torvet, mener kommuneadministrasjonen.

Her er de ulike stedene som er vurdert i prosessen: