NRK Meny
Normal

– Kirke og motorsykler er ingen god kombinasjon

Politiet i Kristiansand ønsker ikke MC-parkering og en samlingsplass for motorsyklister i nærheten av domkirken i sentrum. Kirke og motorsykler er en lite god kombinasjon på grunn av mye støy fra motorsyklene, mener politiet.

Det er lagt til rette for egne parkeringsplasser forbeholdt "tunge" motorsykler flere steder rundt i byen.

Men Kristiansand kommune ønsker nå å etablere en samlingsplass og MC-parkering i sentrum der motorsyklister kan komme og møte likesinnede.

Her vil MC-folket få en fast plass hvor de vet at de kan sette sykkelen og høyst sannsynlig møte andre med den samme interessen.

Men nå er diskusjonen i gang i forhold til hvilket sted som er best egnet som motorsykkel-samlingsplass i sentrum.

– Ikke ved kirken

Kommunen har foreslått fire ulike steder å etablere en samlingsplass for motorsyklister:

  • Rådhusgata i Bryggebakken med plass til 17 motorsykler.
  • Øvre Torv ved Vindmølla.
  • Øvre Torv foran scenen i Wergelandsparken.
  • I Kirkegata rett ved domkirken.

Politiet mener det er lite ønskelig med motorsykkelparkering i Kirkegata nær domkirken.

«Kirkegata nær Gyldenløves gate er slik vi ser uegnet. Reguleringen er i dag gågate og kan således ikke benyttes. Stedet er skyggefullt og i tillegg er det en lite god kombinasjon med kirke og motorsykler da kjøretøyene avgir mye støy», skriver politiet i sin høringsuttalelse.

Politiet er også kritisk til en slik MC-parkering på Øvre Torv, fordi torvet brukes sommerstid til en rekke andre aktiviteter og arrangementer, men politiet mener likevel at Øvre Torv ved Vindmølla er best egnet av alle de ulike alternativene kommunen foreslår.

Rådhusgata ved Bryggebakken mener politiet har noen utfordringer på gitte tider av døgnet. Det er relativt mye trafikk i dette området og parkeringsplassene, som man vil fjerne til fordel for MC-parkering, har stor nytteverdi på hverdager, heter det i høringsuttalelsen.

– Best ved kirken

Espen Albert

Espen Albert ønsker ikke MC-parkering rett ved bakeriet i Rådhusgata, men synes Kirkegata ved domkirken er et godt egnet sted.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

Dampbageriet ligger i Rådhusgata ved Bryggebakken, og innehaver Espen Albert liker svært dårlig at det kan komme MC-parkering nærmest rett utenfor inngangsdøren til bakeriet.

«Det vil være ønskelig å ikke ha denne i Rådhusgaten, gaten er veldig belastet med varelevering – i tillegg er det veldig spesielt å legge dette så tett opptil et område hvor det er på de gåendes premisser», skriver bakeren i sitt høringssvar til kommunen.

Han mener det fremstår rart å legge MC-parkeringen i Rådhusgaten, tett opp til gågaten Markens gate, og mener dette kan være belastende for folk i sentrum.

«Vi har ved flere anledninger vært vitne til at mennesker i alle aldre blir skremt når syklene er oppe og snur øverst i gaten. Dette kan virke både ubehagelig og belastende for byens tobente. Det fremstår som et merkelig valg i et miljøvennlig sentrum å legge dette tett opptil gågatens hjerte og det rolige miljøet på nedre torv», skriver Espen Albert.

Han mener derimot at Kirkegata ved domkirken er best egnet, stikk motsatt av hva politiet mener er hensiktsmessig.

Også lanserer han et nytt alternativ som samlingssted for MC-entusiastene.

«Vårt forslag er at det tilrettelegges for dette nede på den store plassen ved Vestre Kiosk, her er det et trafikkert miljø, enkel tilgang og god synlighet for dem som ønsker å beskue syklene», foreslår Espen Albert.

Så vil tiden vise hva kommunen bestemmer seg for og hvor MC-folket til slutt kan samles.

Laster kart, vennligst vent...

Her er stedsalternativene kommunen foreslår for en MC-samlingsplass. (Merket med rødt)