Her kan trafikken stoppe opp under snøfall

Utbedring av Nulandsbakken på E39 i Flekkefjord er ikke med i forslag til Nasjonal Transportplan. Nå frykter politikere trafikk-kaos om vinteren.

Nulandsbakken i Flekkefjord

Ordføreren forteller at hvert år så stopper trafikken opp på grunn av snø.

Foto: Lars Eie / NRK

Nesten hver vinter med snødryss blir det kork og stopp på Nulandsbakken på E39 i Flekkefjord. Ordføreren og politikere er lei av å måtte vente på å få europaveien utbedret. I år var strekningen heller ikke nevnt i Nasjonal Transportplan i perioden 2018–2029.

– En slik bakke er propp i systemet. Med lastebiler og litt snø så står trafikken fast. Da er den stengt. Nulandsbakken er en utfordring, mener ordfører Jan Sigbjørnsen.

Ordfører Jan Sigbjørnsen

Ordfører Jan Sigbjørnsen er litt skuffet over at utbedring av Nulandsbakken er med i NTP.

Foto: Lars Eie / NRK

Han presiserer at E39 ikke har vært stengt i år, men at den pleier å bli stengt på grunn av snøfall og vogntog som ikke greier å kjøre opp bakken dersom den er glatt.

Jobber for å få penger til Nulandsbakken

Ordfører Sigbjørnsen mener det kan komme penger til utbedring av Nulandsbakken via uspesifisert post. Stortinget skal behandle årets forslag til Nasjonal Transportplan i 2017.

Statens vegvesen har planer om et krabbefelt, men det har så langt ikke blitt realisert.

– Det er ting vi må jobbe med. Nå er det ennå en stund til at den skal behandles av Stortinget, sier Sigbjørnsen.

Denne uken blir det også trolig klart hvilke nye veistrekninger i landet som skal bygges, og da kan strekningen Kristiansand-Stavanger være aktuell.

Nulandsbakken

Brøytebilene i gang tirsdag for å holde E39 i Nulandsbakken åpen.

Foto: Lars Eie / NRK

– Vil det ha noe å si?

– Får vi ny E39 i løpet av fire til fem år, så skal vi alltids kunne vente med utbygging. Men tar det 10–20 år før ny europavei kommer, så må det gjøres noe i Nulandsbakken, mener Sigbjørnsen.

Hadde penger til utbedring

En periode var det satt av penger til å utbedre Nulandsbakken og hovedveien gjennom fylket. Ordfører Jan Sigbjørnsen erkjenner skuffelse over at veien ikke er nevnt i transportplanen.

– Historikken er at det var satt av penger til den, men vegvesenets reguleringsplan fikk nei i kommunen og pengene gikk til andre prosjekter. Så historikken her er ikke bra, mener Sigbjørnsen.

Stortingsrepresentant Odd Omland fra Vest-Agder Arbeiderparti sier han har jobbet for at veistrekningen skal bli prioritert.

– Dette er noe regionen må kjempe for. Men må vi vente på ny E39, så kan det ta mange år og det går ikke, sier Omland til NRK.

Retterholt om NTP

Regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund, Reidar Retterholt, sa mandag at han er skuffet over NTP-forslaget.