Her er kollektivtilbudet dyrest

Kollektivtransport i Norge er generelt dyrere enn i andre land og prisvariasjonen mellom byene er stor. En sammenligning av Norges største kommuner avdekker prisverstingene.

Ein passasjer går på ein buss i bussvegen i Stavanger

Den dyreste enkeltbilletten er rundt 41 % dyrere enn den billigste.

Foto: Elisabeth Tønnessen

Vi har tatt utgangspunkt i tre priskategorier:

 • Enkeltbillett, periodebillett og studentkort.

Siden det er store variasjoner i hvor stort pristillegg busselskapene tar hvis du ikke har forhåndsbestilt, er det pris i app/mobil vi har lagt til grunn.

Gjennomsnittsprisene ble:

 • 33,8 kroner for enkeltbillett
 • 747,25 kroner for periodebillett
 • 403,37 kroner for studentkort.

Enkeltbillett

 1. Trondheim: 41
 2. Bergen: 37
 3. Stavanger/Sandnes: 35
 4. Drammen: 35
 5. Oslo/Bærum: 33
 6. Kristiansand, 32
 7. Tromsø, 29,6
 8. Fredrikstad 28

Tar man et raskt blikk på lista ser det ut til at Trondheim og Bergen er de dyreste kommunene. Det er viktig å understreke at dette er store byer med store soner, så du får fortsatt valuta for pengene. På den andre siden er Oslo, med den desidert største sonen, betydelig billigere.

Periodebillett

 1. Drammen: 830
 2. Kristiansand: 820
 3. Bergen: 780
 4. Trondheim: 760
 5. Oslo/Bærum: 708
 6. Fredrikstad: 700
 7. Stavanger/Sandnes: 700
 8. Tromsø: 680

Kristiansand og Drammen er to av få steder der det ikke inkluderes nattbuss, i tillegg er nattbussen i Kristiansand ekstremt dyr i forhold til landsgjennomsnittet på hele 95 koner, i Drammen er dette 60 kroner. Kjersti Danielsen Nordgård i Brakar, mener at Drammens kollektivtilbud er bedre om man ser utover en sone, for eksempel på strekningen til Mjøndalen.

– Kollektivtransporten i Buskerud i 2016 i snitt var 58 % finansiert over fylkeskommunens budsjett. Nattbuss mottar ikke offentlig støtte og er derfor dyrere. Dagens prisnivå i Buskerud er nødvendig for å dekke kostnadene ved dagens tilbud.

Agder kollektivtrafikk (AKT) opplyser at markedsanalysene viser at kunder ønsker flere avganger, ikke lavere pris.

– For Kristiansands-området gir periodebilletten rett til å reise i fire kommuner, Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen. I disse områdene er det mer enn 1500 avganger pr. dag, sier Thomas Ruud Jensen i AKT.

Laster kart, vennligst vent...

På kartet ser du hvilke område periodebilletten gjelder.

NRK understreker at selv om området AKT er ansvarlig for er i underkant av 1030 km², er Kristiansand kommune kun 277 km². Dette gjør at de som kun bruker tilbudet i bykjernen betaler for et tilbud de aldri vil benytte seg av. Til sammenligning har Oslo kommune (pluss T-bane til Bærum, som er inkludert som en bonus) på 454 km² ca. 8328 avganger om dagen i Oslo.

Studentkort

 1. Bergen: 470
 2. Trondheim: 460
 3. Kristiansand: 430
 4. Oslo/Bærum: 425
 5. Tromsø: 410
 6. Fredrikstad: 350
 7. Stavanger/Sandnes: 350
 8. Drammen: 332

Drammen fra dyrest til billigst! Også her er de store byene Bergen og Trondheim dyrest. Igjen er Kristiansand på pallen.

Om undersøkelsen

Om man opererer med samme tall for to soner, betyr ikke det at det er like billig. Skal du for eksmpel ta buss på strekningen Bærum-Oslo betaler du for to soner. Husk også at færre innbyggere gir et mindre behov for avganger.